MAPA de TEMES del TReC
(que pots visitar, comentar, completar... :)


a) Buscar per "TEMES GENERALS "
b) Buscar per "TEMES més CONCRETS"
(Ver en CASTELLANO)
c) Buscar per "CAMPANYES al TReC " (en CASTELLANO)


Procurarem anar tenint tot el puzzle de temes que puguin tenir una certa importància
en el "MAPA de TEMES a tenir en compte
per visualitzar MILLORES en les nostres VIDES personals i/o en les nostres SOCIETATS"
.

AMPLIACIÓTEMES
AMPLIACIÓ

Al TReC farem l'experiment d'anar acceptant
tots els TEMES que puguin resultar INTERESSANTS per abordar "MILLORES"
,
amb la intenció d'anar construint el puzzle de "solucions parcials" que demanaria un canvi prou global,
prou "complet", prou diferent d'altres canvis que hi ha hagut...

Si se t'acudeixen nous temes a tractar, per anar completant el nostre "MAPA de TEMES",
pots indicar-nos-ho (veure tecla de "Suggeriments").
Podrem treballar-los més o menys a mesura que hi hagi persones que se'n ocupin de fer-ho, i,
segons quins, de coordinar-los; però al menys apareixeran ja en el nostre MAPA de TEMES, en espera d'aquestes persones.

a) TEMES GENERALS, o "Grans temes"
(els que anem tenint fins ara)

* ÈTICA, sentit ètic (:D)
* REFLEXIÓ i COMUNICACIÓ (:D)
* MEDI AMBIENT (:D)
* RELACIONS entre persones (:D)
* RELACIONS amb nosaltres mateix@s
(:D)
* SOCIETAT
(ECONOMIA, POLÍTICA, CULTURA, PAU...)
(:D)
* "La DROGUERIA" (:D)
*
SENSUALITAT i SEXUALITAT
(:D)*(C:)MEDI AMBIENT:
És un dels temes menys preparats ara per ara.
Podeu veure gairebé tot el que tenim sobre aquest tema als seus LLISTATS ,
i a "PROBLEMES i SOLUCIONS", i a "PROPOSTES"
COMUNICACIÓ i REFLEXIÓ(:D)*

GENERALITATS
La "LÒGICA APLASTANT" que fem servir
Els "BOPO'S": Un error lògic molt freqüent
PREVENCIÓ de CONFLICTES
(:D)*
RELACIONS amb UN/A MATEIX/A (:D)*
RELACIONS entre PERSONES (:D)*

ASSEMBLEES (els problemes que presenten, les solucions...)
ÈTICA(:D)* Sobretot no confondre l'"ètica" amb els "moralismes" (:D)*
RELIGIÓ i FILOSOFIA(:D)*ÈTICA(:D)

- PRESENTACIÓ GENERAL
- QUÈ ÉS un COMPORTAMENT ÈTIC

- NO CONFONDRE amb els MORALISMES
- TALLERS sobre ÈTICA

- ALTRES QÜESTIONS
- LLISTATS: L'ètica en diferents professions i camps d'activitat (en preparació) (:D)

SENSUALITAT i SEXUALITAT (en preparació) (:D)

Imaginar i provar coses diferents...

PRESENTACIÓ
- PROBLEMÀTIQUES ACTUALS
- COSES que va bé CONÈIXER per ANAR BÉ
- ALTERNATIVES
- ALTRES QÜESTIONS

TERMINOLOGIA: Amor - estimació, Més paraulesSOCIETAT 
(ECONOMIA, POLÍTICA, CULTURA, PAU, MEDI AMBIENT, INFORMÀTICA...)

Algunes QÜESTIONS:
- La situació mundial vista pel subcomandant Marcos

-
Un "OBSERVATORI SOCIAL "
- PROBLEMES i SOLUCIONS: Economia, Política, Cultura, Pau, Medi ambient...
- PROPOSTES: Economia, Política, Cultura, Pau , Medi Ambient , Informàtica ...
- IDEOLOGIES (marxisme, cristianisme, anarquisme, DRETES i ESQUERRES, etc.) (:D)

- ASSEMBLEES (els problemes que presenten, les solucions...)
- CONSTITUCIÓ EUROPEA
- DROGUES
- PRESONS
- EMPRESES , ATUR i TREBALL remunerat...
(en preparació) (:D)
- ECONOMIA (:D)
- GLOBALITZACIÓ (en preparació) (:D)

- ESTRATÈGIES per als CANVIS (:D)
- RELACIONS PERSONALS(:D)

- LLISTATS (:D)

TERMINOLOGIA:
Comunitat, Solidaritat, Economia, Mundialització...INFORMÀTICA
MANUALS d'INFORMÀTICA
INFORMÀTICA i SOCIETAT

TERMINOLOGIA
LLISTAT:
" Algunes NOVETATS COMUNICATIVES provinents del món dels ordenadors
"Funcionament del TReC

COM FUNCIONA el TReC
CODI ÈTIC del TReC
PRESENTACIÓ de l'AUTORA
Més INFORMACIÓ sobre el TReC


b) TEMES més CONCRETS (per ordre alfabètic)

( VER LISTADO de TEMAS en CASTELLANO)

- ANARKISME (:D)*
- ASSEMBLEES
(els problemes que presenten, les solucions...) (:D)*
- ATUR i TREBALL remunerat
(en preparació)
- BÍBLIA
(:D)* (en català i castellà)
- "BOPO'S"= (errors lògics molt freqüents)
- CANVIS SOCIALS (estratègies etc.) (:D)*
- CIÈNCIA i CIENTIFISME (:D)*
- COMUNICACIÓ REFLEXIVA: com pensem i ens comuniquem (:D)*
- CONSTITUCIÓ EUROPEA
- CRISTIANISME (:D)*
- DROGUES (:D)*
- ECONOMIA (:D)*
- EMPRESES (:D)*
- "ESTRATÈGIES del CANVI" (:D)*
- ÈTICA (:D)* sobretot: no confondre "ètica" amb "moralismes" (:D)*
- ESQUERRES i DRETES(:D)* (parlant de política)
- FEINES DE LA LLAR (:D)* i (C:)CGC
- FILOSOFIA (:D)*
(Més FILOSOFIA: Alguns escrits comentats de'n Patrick Flanagan)
- FUTURS desitjables (en preparació)  (:D)*
- GESTIÓ del nostre TEMPS
- GLOBALITZACIÓ
- IDEOLOGIES (marxisme, cristianisme, anarkisme, etc.)
- INFORMÀTICA
- LÒGICA
- MARGINACIÓ SOCIAL
- MARXISME etc.
- MEDI AMBIENT
- NACIONALISMES
- NEOLIBERALISME
- "OBSERVATORI SOCIAL "

- PATRIARCAT, les nostres societats patriarcals
- PRESONS
- PSIQUIATRIA

- PREVENCIÓ de CONFLICTES entre grups de persones
- REFLEXIO i COMUNICACIÓ
- RELACIONS entre les persones (-i amb nosaltres mateixes/os)
- RELIGIÓ
- La "RENDA BÀSICA": un DRET de TOTES les PERSONES
- REVOLUCIÓ
- SALUT
- SEXUALITAT (i SENSUALITAT)
- VOTAR? NO VOTAR??b) TEMAS más CONCRETOS (por orden alfabético)

( VER LISTADO de TEMAS en CATALÁN)

- ANARKISMO (:D)*
- ASSEMBLEES
(els problemes que presenten, les solucions...) (:D)*

- BIBLIA
(:D)* (en catalán y castellano)
- "BOPO'S"= (errores lógicos muy frecuentes)
- CAMBIOS SOCIALES (estratègies etc.) (:D)*
- CIENCIA y CIENTIFISMO (:D)*
- COMUNICACIÓN REFLEXIVA: como pensamos y nos comunicamos (:D)*
- CONSTITUCIÓN EUROPEA
- CRISTIANISMO (:D)*
- ECONOMÍA (:D)*
- EMPRESAS (:D)*
- "ESTRATEGIAS del CAMBIO" (:D)*
- ÉTICA (:D)* sobre todo: no confundir "ética" con "moralismos" (:D)*
- DROGAS (:D)*
- FILOSOFÍA (:D)*
(Más FILOSOFÍA: Algunos escritos comentados de Patrick Flanagan)
- FUTUROS deseables (en preparación)  (:D)*
- GESTIÓN de nuestro TIEMPO
- GLOBALIZACIÓN
- IDEOLOGIAS (marxismo, cristianismo, anarkismo, etc.)
- INFORMÀTICA
- IZQUIERDAS y DERECHAS (hablando de política)
- LÒGICA
- MARGINACIÓ SOCIAL
- MARXISME etc.
- MEDI AMBIENT
- NACIONALISMOS
- NEOLIBERALISMO
- "OBSERVATORI SOCIAL "
- PATRIARCADO, nuestras societades patriarcales
- PRISIONES
- PSIQUIATRÍA

- PREVENCIÓN de CONFLICTOS entre grupos de personas
- REFLEXIÓN i COMUNICACIÓN
- RELACIONES entre las personas (-y con nosot@s mism@s)
- RELIGIÓN
- La "RENTA BÁSICA": un DERECHO de TODAS las PERSONAS
- REVOLUCIÓN
- SALUD
- SEXUALIDAD ( y SENSUALIDAD)
- TRABAJO del HOGAR (:D)* i (C:)CGC
- TRABAJO remunerado, PARO... (en preparación)

- VOTAR? NO VOTAR??
c) "CAMPANYES DEL Trec-001 "

¡ VOTA !
¿Qué a quién? ¡A cualquiera que no sea el PP!
No votar equivale a dar el voto a la super-derecha.

ATRÉVETE a REFLEXIONAR
sobre las IDEAS BÁSICAS de tu IDEOLOGÍA personal
(dedicada a ANARKISTAS, MARXISTAS, NEOLIBERALES...)

BUSCA NUEVAS FORMAS de EROTISMO
que no pasen por el GESTO REPRODUCTIVO, o que al menos que no se reduzcan a él:
¡Busca el PARAÍSO PERDIDO de la humanidad!

ÉTICA es RESPETO por los seres vivos que nos rodean.
¡Introduce la ÉTICA en todos los aspectos de tu vida!


Des d'aquí pots anar a: