Ver CARTA de presentación

BenVinguda, BenVingut,
al
TaLLer de ReFLeXiÓ i COMUNiCACiÓ ("TReC") de COLORS

... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . ...
ADREÇAT especialment a les PERSONES que PENSEN que encara caldria MILLORAR moltes COSES

QUÈ ÉS ? oooooo COM FUNCIONA ?
oooooo Més info oooooo Seràs molt amable si....


. . . .
Al CAMPA-MENT BASE . . .