Trec-001

Els CALAIXOS del TReC

(que podreu visitar, comentar, completar amb les vostres aportacions...:)
contenen materials que ens poden servir ren les nostres passejades mentals, i són els següents:


ARTICLES  (de diaris, revistes...)
CASOS REALS  (les coses reals, no les generalitzacions...)
CONEIXEMENTS interessants  (informàtica, etc. etc.)
FIC's (un sistema per pensar solucions col·lectivament)
FRASES  (frases curtes i interessants que ens donen "pistes")
FRONTISSES  (espais que relliguen diferents especialitzacions del saber)
IDEOLOGIES (una crítica a uns quants "-ismes")
LLIBRES  (resums, presentacions etc. de llibres interessants)
LLISTATS (sovint els necessitem per presentar problemes i solucions complexes)
Opinions (per anar fent mapes d'opinions des de les quals dialogar)
Comentaris de PEL·LÍCULES, TEATRE...
PREGUNTES a ESPECIALISTES  (sobre qüestions de la nostra vida quotidiana)
PROBLEMES + SOLUCIONS  (per col·lectius i/o per temes)
PROPOSTES (idees pensades amb un cert detall)
REFLEXIONS (menys concretes que les opinions, ens ajuden a anar pensant)
TERMINOLOGIA (què volem dir amb les PARAULES que fem servir)
VIATGES (diferències que n'observem i que ens resulten interessants)


- Nota 1: Al TReC sempre ens reservem el dret de "dir la nostra".
I si voleu publicar alguna cosa, i esteu d'acord,
també us podem ajudar a millorar algun aspecte dels vostres escrits
(és important sobretot que quedin molt fàcils de llegir, etc.)
- Nota 2:Anem treballant en el disseny adequat d'aquests calaixos,
però segurament acabaran de ser possibles amb tota la seva funcionalitat
quan puguem conèixer un nou sistema de confecció de pàgines web,
més semblant a una base de dades que a un editor de text.


Més INFORMACIÓ sobre el TReC

.

.

.

.

.

El CALAIX dels FICs
(Forums d'Innovació Col·lectiva)

En un FIC un grup de gent pot imaginar (i fins i tot potser planificar) solucions als seus problemes, sigui a través d'una sèrie de reunions (3 com a mínim), sigui comunicant-se per escrit, a distància.

Entrada al Manual: "Què és un FIC i com es fa?"

  •