Catequesi
nadalenca
És un itinerari didàctic per anar entenent el que ja creiem, i al mateix temps dóna una explicació més pausada a quatre afirmacions del meu "requadre provocatiu", punts cabdals del que anomenem "religió cristiana"

Anar a la Pàgina principal
I si parléssim de Déu
i de les seves coses?

Pàgina preparada per a
una resolució
de 1024 x 768

  • que a la biblia sencera no hi ha ni una sola “Paraula de Déu”…
  • que el “Déu encarnat” és un bon exemple de la inculturació en el paganisme grec… 
  • que el “fill d’una mare verge” és un conte antic que l’Església se l’ha fet seu de tal manera que ara no deixa fer pel·lícules sobre ell… 
  • que l’Abba ("pare", "papà") de l’oració de Jesús és la recerca desesperada d’un pare per part del fill d’una mare soltera… 


 Quatre llibres per al viatge
Bruegemann      Spong      Brown      Drewermann
La història de Moisès i el Faraó
La tasca profètica         La força dinàmica del cant
Teologia profètica               El càntic de Moisès
Palestina en temps de l'emperador August...
El cens de Quirini
L'historiador jueu Flavi Josep i el cens
Aparicions angèliques en somnis
Els dubtes de Josep, un "home recte"
El tríptic de l'anunciació
´Les "concepcions virginals"
Les filiacions divines
Jesús, fill il·legítim?
Els mites, veritats de poeta o mentides de periodista?
La veritat dels mites
Algunes notes i comentaris als textos evangèlics
Lectura per la nit de Nadal: "Sempre una nit..."
Si ara, a les darreries del segle XX, us engresqueu a seguir aquest itinerari -un de tants camins de la "fides quaerens intellectum"- ho podeu fer deixant-vos portar pel "guia turístic" (us sembla poc viatjar a Egipte, Palestina, Grecia...?), o escollint vosaltres mateixos els camins i els temps.

Visita guiada

Seguiré al meu aireGràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.cat
Setembre 2000
Última actualització: desembre 2009
Per dir la teva Pàgina principal de la web

 

Temas teológicos          Temas bíblicos        Temas eclesiales          Cosas de jesuitas
Catequesis navideña (2000)      Catequesis eucarística (2006)    Catequesis sobre el Padrenuestro (2012)          Catequesis sobre el error del Dios encarnado (2014-2015)
Fragmentos de Alfredo Fierro      Resumiendo a Georges Morel     Los amigos de Jesús ¿pobres o ricos? (2014)      Santos y santas según Miquel Sunyol
Spong, el obispo episcopaliano (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Con el pretexto de una encuesta (1998)

Quatre llibres per al viatge
Walter Bruegemann      John S. Spong      Raymond E. Brown      Eugen Drewermann
La història de Moisès i el Faraó

El bisbe Spong ens explica què és un midrash

Un midrash, què és el que és realment?
Un mateix model per a dues anunciacions
El improbable càntic de Maria
La Palestina en temps de l'emperador August...
El cens de Quirini
L'historiador jueu Flavi Josep i el cens
Aparicions angèliques en somnis
Els dubtes de Josep, un "home recte"
Les "concepcions virginals"
Les filiacions divines
Jesús, fill il·legítim?
Els mites, veritats de poeta o mentides de periodista?
La veritat dels mites
Algunes notes i comentaris als textos evangèlics
Lectura per la nit de Nadal: "Sempre una nit..."
Un sermó de Nadal"