John Shelby Spong
el bisbe de Newark
Un bisbe descobreix una porta...
El midrash
 
En el seu llibre Born of a Woman (Nascut de dona), publicat al setembre del 92, escriu: 
    De fet, existeix un espai immens encara per a explorar entre aquests dos camps ben estèrils dels qui s'ho creuen tot al peu de la lletra (aquest literalisme al qual s'afferra tanta gent) i el de rebutjar-lo tot, com si fossin nicieses pre-modernes. Tanmateix, per a entrar en aquest àmbit inexplorat ens cal una porta... I també l'esperança de que més enllà d'aquesta porta, hi hagi un territori que valgui la pena d'explorar i que prometi un nou significat
Aquesta porta l'havia començat a trobar poc abans, gràcies als bons consells del degà del Magdalen College d'Oxford, Jeffrey John i de la lectura d'en Michael Goulder 
    ...John Jeffrey em va suggerir l'estudi del concepte de midrash, i més concretament el del midrash haggàdic, present a les narracions del naixement. També em va orientar vers els escrits d'en Michael Goulder de la facultat de la Universitat de Birmingham, de qui mai havia sentit parlar. Tant el suggeriment de degà com els punts de vista d'en Goulder tingueren els seus efectes sobre mi, els quals eren ja ben manifestos en el meu llibre Born of a Woman. El concepte de midrash havia esdevingut el prisma, a través del qual jo rellegia  ara les narracions del naixement.

    Més tard, a una llibreria de vell de Cambridge vaig trobar una còpia d'un dels llibres, ja fora de circulació, d'en Goulder, Midrash and Lection in Matthew. El vaig llegir de cap a peus: era la lectura més emocionant que havia fet sobre el Nou Testament en tota la meva vida professional. Goulder em va documentar sobre les connexions midrashiques entre els evangelis i les escriptures jueves i em va obrir els ulls, per primera vegada, a la possibilitat de que el calendari litúrgic jueu, molt més que la història o la pròpia memòria dels testimonis, hagués determinat la forma i molts dels continguts dels evangelis

Si tot un senyor bisbe, educat ja de jovenet a la lectura diària de la Bíblia, després de més de 30 anys de ministeri sacerdotal i de predicació de la Paraula, i després de 15 anys de bisbe, en els quals no ha deixat de llegir-la i d'estudiar-la, ens confessa que ha fet un descobriment emocionant...   La primera lliçó 
que ens pot donar 
el bisbe Spong!!
Però això 
no és el midrash!!

Ja ho discutirem més tard...

  Nosaltres, ja siguem fidels dominicals de misses parroquials o creients intersetmanals de celebracions eucarístiques, no ens hem d'avergonyir de començar a llegir la Bíblia d'una manera nova 
Ara el que podem fer és veure una mica com el mateix bisbe Spong ens explica aquesta "porta", sigui o no sigui això el que els tècnics entenen per midrash
 


El present explicat per la tradició...
El método del midrash
El midrash cristiano
Mateo y el midrash
Lucas y el midrash

Utilitza bé John Shelby Spong la paraula "midrash"?
O el "midrash" és una altra cosa?
Què en diuen els "més entesos", per exemple en Raymond E. Brown? 
 
 
 

Raymond E. Brown ens explica què és el midrash