Quatre llibres per al viatge
La història de Moisès i el Faraó
La tasca profètica    La força dinàmica del cant    Teologia profètica    El càntic de Moisès
El bisbe Spong ens explica què és un midrash
Uns ulls nous per a mirar la Bíblia: diversos textos del bisbe Spong
Un midrash, què és el que és realment?
Un mateix model per a dues anunciacions
El "improbable" càntic de Maria
La Palestina en temps de l'emperador August...
El cens de Quirini
L'historiador jueu Flavi Josep i el cens
Aparicions angèliques en somnis
Els dubtes de Josep, un "home recte"
Les "concepcions virginals"
Jesús, fill il·legítim?
Els mites, veritats de poeta o mentides de periodista?
La veritat dels mites
Les filiacions divines
Lectura per la nit de Nadal: "Sempre una nit..."