Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Aplicació cachemgr
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux

 
 
 

 

 

 

 

 

                 Previsió meteorològica segons el Servei de Meteorologia de Catalunya

 

 

 

Estadístiques del canal #Linux_Catalunya segons l'usuari aLeX2oo7

 

 

 

 
 

Font de les notícies: TVC, Sololinux, Alresoft on line, Ciberdiari

Enganxeu-vos-el:

Visiteu el portal català:Entreu al portal d'internet en català!

Col·laboreu amb:


 
 

Comptador:

Total de notícies emeses: 132

Correu-e: linuxcatalunya@alresoft.com

Alresoft 2003. Aquesta pàgina web està elaborada i gestionada per Alresoft®