Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Comparteix el Linux i el Windows
Hi ha l'opció de compartir 'Windows' i 'Linux' en un mateix disc.
El primer que hem de fer és un 'defrag' ( Inicio-Programas-Accesorios-Herramientas del Sistema ) per tal que tot el 'Windows' quedi 'compactat' al principi del disc. Cal preveure el que ocupa Windows i l'espai de disc disponible en el que instal·larem el Linux ( amb 1-1.5 Gb tindrem suficient ).
Reinicialitzem l'ordinador en MS-DOS i posant el CD 'Red-Hat' teclegem :
 
                                                    d:\dosutils\fips20
                                                    fips.exe

Aquest programa us permet retallar la partició antiga ( el 2.0 suporta particions amb FAT32 ). Amb el FIPS 2.0 teniu la possibilitat de crear un disquet d'emergència molt útil per recuperar les particions en cas de problemes ( copiarem en un disquet els fitxers fips.exe, restorrb.exe i errors.txt ).

  1. Comencem el diàleg dient que 'Sí' volem continuar.
  2. Se'ns mostra la taula de particions abans de començar el procés. Clicant qualsevol tecla el programa farà un anàlisi del disc.
  3. Ara ens demana si tenim el disquet de recuperació i la confirmació per poder gravar els sector d'arrencada         ( boot sector ) i la taula de particions del disc dur al disquet. Naturalment diem que 'SÍ'.
  4. Amb les fletxes del teclat canviarem la grandària de la partició antiga ( a mesura que retallem l'antiga se'ns crea una segona que va creixent ). Deixarem la segona, depenent de l'espai del disc, en aproximadament 1-1'5 Gb.
  5. Com que el  LINUX  s'instal·la en els 'llocs buits' i no en cap partició, haurem d'esborrar aquesta segona partició des del 'fdisk' del Windows ( Opció '3.' Eliminar partición o unidad lógica de dos ).

 

Font: XTEC

 

 

 
Torna a la pàgina principal