Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Linux de cara el futur

El Linux a les empreses o les llars

    Actualment el Linux és un sistema operatiu no orientat a l'ordinador domèstic (això de moment) encara que ja hi ha usuaris domèstics que el fan servir. Ara el Linux ja es va orientant a empreses i a llars, la distribució Corel amb el seu Corel Linux Standar, per exemple, va dedicada al Linux per a usuaris domèstics. Així pretenem emigrar de l'MS-DOS a l'UNIX en un procés molt lent. A Catalunya centenars d'empreses disposen del sistema operatiu Linux ja que és gratuït, més estable que el Windows (no és "penja") i més configurable en treball de xarxa (com el Windows NT o 2000).

El Linux a les Universitats

    En les Universitats, on la major part dels usuaris actuals tenen la seva primera tasca de contacte amb el Linux. Una bona part de les àrees o assignatures de la carrera té a veure amb software GNU. Per exemple, els alumnes han de conèixer com administrar un sistema operatiu de la millor manera possible i el Linux és molt estable, per això també l'estudien. I no només s'aprèn a configurar el Linux, sinó al maquinari o hardware de que es disposi a l'ordinador: impressores, mòdems, targetes de so, targetes de vídeo, monitors, com crear una Intranet o com establir una relació de treball en grup (com el Windows2000NT). Les assignatures de sistemes operatius són més fàcils d'aprovar amb el Linux perquè, i si t'estàs examinant i és "penja" l'ordinador? Encara que amb el Windows també són fàcils d'aprovar, però no té tant de mèrit perquè el té tothom i és coneix molt bé, per iniciar-se al Linux s'han de tenir molts coneixements del Windows (no calen tant) i de l'MS-DOS (aquest si que cal); en definitiva s'ha de saber de què va la informàtica.

 


 
Torna a la pàgina principal