Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Configuració del proxy
Una vegada has instal·lat el 'LINUX', si tens entorn gràfic obre el navegador i segueix les instruccions següents .
Tingues en compte que si no pots 'muntar' la disquetera (floppy) com s'indica a les instruccions hauràs de posar el comandament : # mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy
Si no tens l'entorn gràfic instal·lat en el teu servidor, el més aconsellable és que et baixis (des de linux) el fitxer "xtecnics-proxy.tar.gz" seguint  aquestes
instruccions.
Una vegada l'hagis instal·lat mira't aquestes instruccions per tal d' AFINAR la configuració i fer algunes comprovacions de funcionament:
 • Obre una terminal i clica 'cd  /'
 • Ves al directori /etc ( cd  /etc )
 • Edita el fitxer 'mime.types' ( vi mime.types )
 • Hem d'afegir ( on li correspongui per ordre alfabètic ) la línia: application/x-ns-proxy-autoconfig  pac
    • per obrir una línia per sota del cursor pulsa la tecla 'Esc' seguit de la lletra 'o'
    • per escriure la línia pulsa 'Esc' i després la lletra 'i' ( d'inserir )
    • per gravar el fitxer tecleja 'Esc', seguit dels dos punts ( : ) i a continuació 'wq' (gravar i sortir)

    * Si t'equivoquessis pulsa 'Esc', dos punts (:), i posa-hi q! (sortiràs sense gravar)

Ara comprovarem el funcionament de l'Apache ( compte que primer has de tancar-lo i tornar-lo a obrir, encara que si et deixes aquest pas el programa farà primer un shutdown i després un start ):

 • cd  /
 • cd /etc/rc.d/init.d
 • . / httpd restart

En el 'servidor' tecleja :   tail -f /usr/local/squid/logs/access.log
En el 'client' fes una petició web ( demana una pàgina per internet )
En el servidor podràs veure les peticions ( HIT si són èxits i els va a buscar al propi disc o bé MISS si ho va a buscar fora ).
*Nota: Per veure que realment l'ordinador client fa peticions al servidor, el programa de navegació ( Netscape ) l'hauries de tenir configurat de la següent manera:
 Netscape-Edició-Preferències-Avançades-Alterns (o proxies)-Configuració Automàtica de l'Altern:

              http://192.168.0.2/proxy.pac

Amb l'Explorer heu d'anar a Opciones de Internet-Conexión-Servidores de Seguridad (o Servidores Proxy a la v.5.0) i poseu la mateixa adreça.

Convindria ara que fessiu la creació d'un usuari que tingui el seu directori propi d'arrel ' /home/httpd '. Seguiu aquestes instruccions:

 •  useradd -d /home/httpd 'nom de l'usuari'  ( intro )
 •  chown -R 'nom' /home/httpd
 •  chgrp -R 'nom' /home/httpd
 •  ara li donem un password : passwd 'nom' ( i li donem un )

 

Font: XTEC

 

 
Torna a la pàgina principal