Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Creació de particions amb el Linux

Obri el terminal del Linux (xterm) "Terminal Emulation Program" i s'obrirà el programa. "HDA" és el Hard Disk A (El disc dur A, per l'MS-DOS és la C:). Si vostè té dos discs durs i vol instal·lar el Linux al segon disc dur miri bé que ho faci a "HDC" (Hard Disk C, D: Per l'MS-DOS). 

    És el mateix que instal·lar el Linux, li recomanem que no faci més particions un cop instal·lat, ja que podria esgarrar amb un simple error fins i tot el Windows i la seva informació. 

    Aquí li sortirà una pantalla amb unes lletres i "Press m for help". Quan vostè premi "m" li sortirà un menú amb el significat (n, nou, d, esborrar, p, veure). Si posa "p" veurà una partició Win98 FAT32. Ha de mirar els cilindres i calcular l'espai que vol deixar pel Windows. És a dir, l'Fdisk està configurat per cilindres (cylinders), la primera partició ja feta és del cilindre 1 a un altre. Si vostè té un total de 1200 cilindres (disc de 10 Gb) haurà de deixar, per exemple, 800 cilindres pel Win98 FAT32, 1100 pel Linux Native i 200 pel Linux Swap. Bé, ho explicarem millor fent el procediment. Imaginem que vostè ha vist que tenia 1000 cilindres al seu ordinador i ara mateix té al davant el menú que posa unes lletres i entre parèntesi "m for help" que és el principi de l'Fdisk. Si vostè té 1000 cilindres, haurà de deixar-ho bé pel Linux. El Linux necessita dos particions, una de Linux Native (per instal·lar el sistema) i una altra de Linux Swap (la memòria virtual del sistema). Així doncs, ara premi "n", li preguntarà "Primary" o Extended", vostè posi una "p". Ara posi (si té 1000 cilindres), First cylinder: (posi per exemple) 600. Second Cylinder: (posi per exemple) 900. Llavors torni a posar "n" de nou,"p" de primary i First cylinder: (posi per exemple) 901. Second Cylinder: (posi per exemple) 1000. Ara encara no està. Posi "t", un 3 (de la tercera partició hda3 o hdc3) i busqui Linux Swap.

    Ara disposa del següent (això a la instal·lació del Linux):

            1 Partició (ja feta abans) de Win98 FAT32

            1 Partició de Linux Native 

            1 Partició de Linux Swap 

Si vol fer-ne una de nova, no recomanable, n'ha d'escurçar una de vella.

 


 
Torna a la pàgina principal