Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Els 10 anys del Linux

Linus Torvalds anuncia per primera vegada que està fent un sistema operatiu, però que no serà gran cosa, només per diversió com es mostra en el seu missatge:

From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: <1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI>
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix -
I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and
professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing
since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on
things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat
(same physical layout of the file-system (due to practical reasons)
among other things).
I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work.
This implies that I'll get something practical within a few months, and
I'd like to know what features most people would want. Any suggestions
are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)
Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)
PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.
It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never
will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.

Hola a tothom que utilitza minix -

Estic fent un sistema operatiu gratuït (és només un hobby, no serà gran i professional com el gnu) per clònics AT 386(486). Hi he estat treballant des de l'abril, i ara comença a estar enllestit. M'agradaria saber el què us agrada o desagrada de minix perquè el meu Sistema Operatiu es basa en ell (utilitzo el seu sistema de fitxers per raons pràctiques i altres coses)
He aconseguit portat el bash (1.08) i el gcc (1.40), i semblen funcionar. Això implica que tindré alguna cosa funcionant d'aquí a pocs mesos i m'agradaria saber quines són les funcionalitats que vol més gent. Totes les suggerències són benvingudes, però no puc prometre que les implementaré :-)
Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)
P.D. Sí - no conté codi del minix, i té un sistema de fitxers multi fil. NO és portable (utilitza el canvi de tasques del 386, etc.) i possiblement mai no suportarà una altra cosa que no sigui discs AT ja que és l'únic que tinc :-(

 

I des d'aleshores...

Aquest petit experiment s'ha convertit al llarg d'aquests últims 10 anys, gràcies a la col·laboració de milers de programadors d'arreu del món connectats a través d'Internet que hi han treballat de manera desinteressada durant el seu temps lliure, en un sistema operatiu segur, fiable i, sobretot, que es pot descarregar, modificar, corregir, millorar (sempre, es clar, que tingueu algun coneixement de programació) i utilitzar gratuïtament tot convertint-se avui en dia en l'amenaça més important a l'hegemonia de Microsoft en el món dels sistemes operatius i un autèntic fenòmen en el mercat mundial de servidors amb una quota de mercat del 27% i el suport de companyies de l'alçada d'IBM, Hewlett-Packard i Sun Microsystems.

 

 

    El Linux és un fenomen que ha nascut al costat d'un altre de major: Internet que connecta a centenars de persones que es posen d'acord per desenvolupar software en comú i sense que es coneguin personalment. Milers de línies de codis de programació formen aquests sistema polifacètic, estable i robust. La rapidesa d'aquest sistema incorpora noves tecnologies (desenvolupament de multiplataforma, ús de multiprocessadors, explotació de moderns perifèrics, nou sistema de fitxers, etc.). És sorprenent tenint en compte que és totalment gratuït.

    En definitiva, el Linux és totalment configurable i segur, però qualsevol professional també pot aprofitar les seves capacitats de negoci o de treball en grup per a empreses (Estil WindowsNT o Windows2000NT).

   

Informació extreta de: Softcatalà, Linux en viu

 


 
Torna a la pàgina principal