Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Instal·lació del sistema operatiu Linux

Abans d'instal·lar...

    La instal·lació s'explica en versió RedHat 6.0 (versió 6.0), però més o menys totes les distribucions s'instal·len igual.  A més, la RedHat és la distribució més extesa i molta gent pot ser guiada. En totes les distribucions haurà de fet el mateix però en diferent aparença o presentació d'instal·lació. Per anar començar s'hauria de disposar d'un Intel 286, bé, per segons que un 386 seria perfecte. Disposar d'unitat de CD-ROM o disquets (amb aquest manual fem servir CD-ROM). 

Comencem! Passos previs 

   Engegui l'ordinador, quant el seu ordinador estigui comptant la memòria RAM premi ràpidament el botó "Suprimir" ("Supr" o "Del") del teclat. Entrarà al menú de la placa base. Llavors entri a les opcions de la BIOS i busqui l'opció que indiqui que es posi en funcionament el Disquet A:. Llavors, canviï la opció per CDROM i el CD-ROM s'executarà a l'obrir la instal·lació. Totes les plaques són diferents i per això no li posem cap senyalització. 

    Quan torni a encendre l'ordinador (amb el CD-Rom posat) s'obrirà automàticament un menú RedHat Linux 6.0, vostè ha de prémer Retorn (Return-Intro). Llavors la instal·lació del Linux s'iniciarà. 

Configurem la instal·lació 

    1. Ens surt un menú que dieu "Welcome to RedHat Linux" i hi hem de posar "OK". 

    2. Després heu de triar el llenguatge, el català encara no hi és i podeu posar el castellà per entendre més la instal·lació. 

    3. Després ens surt un menú on posa "Keyboard Configuration" (configuració del teclat) i vostè ha d'elegir la opció "es" (espanyol).

    4. Seguidament ens demana quin tipus d'instal·lació és, li hem de posar "custom". 

    5. Ara ens demana si prefereix una instal·lació o una actuaització, nosaltres hem de seleccionar "install" i no "update".

    6. Molt bé, fins ara tot correcte. Aquí comença la instal·lació "difícil". Li demana quina eina vol utilitzar per les particions "partitions". Millor que vostè seleccioni la opció "Fdisk". No s'enganyi, aquest no és l'Fdisk de l'MS-DOS, és totalment diferent. És l'Fdisk del sistema operatiu Linux i funciona d'una manera diferent però més configurable i segura que la de l'MS-DOS. "HDA" és el Hard Disk A (El disc dur A, per l'MS-DOS és la C:). Si vostè té dos discs durs i vol instal·lar el Linux al segon disc dur miri bé que ho faci a "HDC" (Hard Disk C, D: Per l'MS-DOS).

Aquí li sortirà una pantalla amb unes lletres i "Press m for help". Quan vostè premi "m" li sortirà un menú amb el significat (n, nou, d, esborrar, p, veure). Si posa "p" veurà una partició Win95 FAT32. Ha de mirar els cilindres i calcular l'espai que vol deixar pel Windows. És a dir, l'Fdisk està configurat per cilindres (cylinders), la primera partició ja feta és del cilindre 1 a un altre. Si vostè té un total de 1200 cilindres (disc de 10 Gb) haurà de deixar, per exemple, 800 cilindres pel Win95 FAT32, 1100 pel Linux Native i 200 pel Linux Swap. Bé, ho explicarem millor fent el procediment. Imaginem que vostè ha vist que tenia 1000 cilindres al seu ordinador i ara mateix té al davant el menú que posa unes lletres i entre parèntesi "m for help" que és el principi de l'Fdisk. Si vostè té 1000 cilindres, haurà de deixar-ho bé pel Linux. El Linux necessita dos particions, una de Linux Native (per instal·lar el sistema) i una altra de Linux Swap (la memòria virtual del sistema). Així doncs, ara premi "n", li preguntarà "Primary" o Extended", vostè posi una "p". Ara posi (si té 1000 cilindres), First cylinder: (posi per exemple) 600. Second Cylinder: (posi per exemple) 900. Llavors torni a posar "n" de nou,"p" de primary i First cylinder: (posi per exemple) 901. Second Cylinder: (posi per exemple) 1000. Ara encara no està. Posi "t", un 3 (de la tercera partició hda3 o hdc3) i busqui Linux Swap.

    Ara disposa del següent (si ho ha fet bé):

            1 Partició (ja feta abans) de Win95 FAT32

            1 Partició de Linux Native 

            1 Partició de Linux Swap 

        6. Ara ja disposa de particions, posi "w", sortirà de l'FDISK i entrarà a aquest menú (amb les seves dades):

            7. Ara ha d'anar a hda2 (o hdc2, en aquesta imatge hda5), apretar "Edit" (editar), anar a "pount mount" (punt de montatje) i hi ha de posar "/", com es veu a la imatge. A hda1, no cal que hi posi "/mnt/w98", és més, ni li posi, no compliqui més l'assumpte, ja està bé així. A partir d'aquí ja torna a ser tot fàcil.

            8. Li sortirà una finestra que li dirà "What partition to be formated?" (Quina partició ha de ser formatada), sobretot les ha de formatar totes, és la única manera que el sistema de fitxers EXT2 estigui a les particions del Linux. 

            9. Li sortirà una altra pantalla, "Formatting /dev/hda3 o /dev/hdc3" (S'està formatant /dev/hda3 o /dev/hdc3). És la partició de Swap, que servirà per la memòria virtual del Linux. Esperi el format...

            10. Aquí apareixerà una altra pantalla que li tornarà a preguntar per formatar, ara per hda2 (o hdc2), que és on vostè tindrà instal·lat el Linux (Linux Native). Posi d'acord i també d'acord "OK" a "check sectors during format".

            11. Al monitor hi surten els paquets que han d'ésser intal·lats, li recomanem que, si s'ho pot permetre, els instal·li tots. Tots seleccionats.

            12. Ara li sortirà "Converting in EXT2 system", aquí s'està formatant la Linux Native, esperi uns minuts...

            13. Ara ja s'està instal·lant el Linux, no toqui res i esperi's, li durarà com a màxim 10 minuts i com a mínim 6 minuts.

            14. Aquí apareixerà una altra pantalla que li tornarà a preguntar per formatar, ara per hda2 (o hdc2),

            15. Ara li demanarà la targeta gràfica i el monitor, aquí posi el que vostè té, vigili molt que la pot "pifiar". 

            16. Se li executarà el "mouseconfig", millor que posi mouse (generic) per no tenir problemes i deixi estar de posar-se el seu. 

           17. Ara introdueixi un diquet a la unitat A:, el que el Linux anomena /dev/fp01 i se li farà un carregador d'arrancada que sempre haurà d'introduir quan engegui l'ordinador per tal d'executar el Linux. 

          18. Els deu primers fitxers són els que s'han d'executar automàticament. IMPORTANT. 

            19. Per últim apareix una pantalla de felicitació i agraïment per haver instal·lat el Linux correctament. Seguidament apareixeran els textos o aclariments a la pantalla:

                                Sending Terminal Signals...   

                                Sending Kill Signals

                                /mnt/

                                Rebooting System... (S'està reiniciant l'ordinador)

           

... i l'ordinador es reiniciarà. Si s'hi ha fixat, només cal reiniciar-lo una vegada a la vida, ARA, perquè per instal·lar programes no cal reiniciar l'ordinador. S'ha de reinicar per ben poca cosa, en canvi, el Windows, s'ha de reiniciar per cada programa que instal·les.

 


 
Torna a la pàgina principal