Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Estructura de directoris

Introducció

     El Linux es distribueix en directoris, que s'han de conèixer molt bé. Tots sabem que el Windows guarda els programes a "Fitxers de programa" o que a la carpeta "Windows" hi ha tot el sistema operatiu, doncs al Linux també hi ha una estructura semblant, estem parlant de la partició "Linux native" que hem creat per el Linux en el nostre disc dur (potser hda2 o hdc2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/dev/ S'hi guarden els discs físics
/mnt/

 

S'hi guarden els muntatges
/root/ La carpeta de l'usuari (root = vostè, l'usuari)
/home/ La carpeta "casa"
/usr/local/ S'hi emmagatzemen programes instal·lats després
 

 
Torna a la pàgina principal