Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Creació d'àlies a màquines
En cas que tingueu una xarxa local amb un nombre d'ordinadors no massa elevat i volgueu identificar les vostres màquines amb un nom ( i no pas amb un número IP ), podeu crear 'àlies' de la següent manera tenint en compte que haureu d'identificar els nous noms a tots els ordinadors a efectes que es coneguin entre ells:
 
 • En el 'servidor LINUX':
   
  • Anem al directori "  /etc/hosts  " ( cd /etc/hosts )
  • L'editem ( vi hosts )
  • Allà on estan especificats els números de les diferents IP escriu els noms que vulguis per a cada màquina (si en vols més d'un separa'ls per un espai)
   • Ex;  192.168.0.2     www.proxy.ies  web  ies-llobregat  www.escola
  • Recorda sortir del fitxer amb la comanda 'wq' (write & quit) tal com s'indica:
   • pulsa la tecla 'Esc', pulsa els dos punts (:) i tecleja wq


 

 • En les 'màquines client':
   
  • Ves a l'Explorador de Windows i obre el fitxer 'Hosts' ( que està a C:\Windows )
  • Per obrir-lo associa'l a la llibreta ( notepad )
  • Fes els mateixos canvis que has fet al fitxer 'hosts' del Linux per tal que es reconeguin entre elles
  • Quan el gravis se't farà amb extensió. Obre una sessió del DOS, esborra el fitxer 'hosts' i reanomena el 'host.txt'
   • ren host.txt host

 

Font: XTEC

 

 
Torna a la pàgina principal