Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Configuració d'entorns del KDM
 

Què és el kernel?

     El kernel és com si diguéssim el cor del sistema operatiu, és el centre de control i la base per la qual un sistema operatiu està funcionant. 

Com es recompila un kernel? 

       Fins i tot es dóna l'oportunitat als usuaris del sistema operatiu Linux de recompilar el kernel al seu gust, i es fa de la següent manera:

1. Poseu-vos root i aneu al directori /usr/src/linux

2. La recompilació del kernel es pot fer a partir d'aquí de dues maneres, si bé és cert una és més còmode que l'altra:

        a) Poseu: make config. En aquesta opció ens aniran preguntant tot el que volem activat al kernel, és una opció bastant pesada i incòmode.

        b) Poseu make menuconfig. Aquesta opció és més còmode, s'obrirà un menú gràfic i nosaltres i posarem tot el que volem activat, llavors ell desarà la configuració i es prepararà pels passos següents, que ara explicarem.

3. Un cop fet "make config" o "make menuconfig" haurem de posar altres coses.

            a) Posem: make dep. Aquí s'analitzen i es generen els fitxers que defineixen les dependències entre les diferents parts del codi del nucli.

            b) Posem: make clean. Aquesta fa una neteja, tot esborrant tots els fitxers que s'haguéssin generat en alguna compilació anterior.

           c) Posem: make zImage. I aquesta compila finalment en nucli.

 

4. Ara hauríem de fer un pas complementari, per tal que el LILO se'n recordi de la nova configuració, per fer això haurem de posar:

                                cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage /vmlinuz

                                lilo

Llavors ens sortirà a la pantalla:

                                Added Linux  *

                                Added DOS

 

5. Reiniciem el sistema Linux per tal d'executar el nou kernel. El Linux no li cal reiniciar per moltes coses en comparació amb el Windows, però li podem perdonar si és per tot el nucli, així que és indispensable reiniciar el sistema.


 
Torna a la pàgina principal