Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Crea un disquet d'inici

Ordres

  Sota DOS:
 

 • Suposant que la unitat de CD-ROM és la unitat 'D:' escriurem el següent:

                     D: ( intro )
                     cd dosutils ( intro )
                     rawrite.exe ( intro )

 • El 'rawrite' et demanrà el nom de l'arxiu corresponent a la imatge del disc i escriurem

                     d:\images\boot.img
 

 • Introduïrem un disquet a la unitat 'a:' que confirmarem que és el lloc on s'ha d'escriure.
 • Etiquetarem aquest disquet com a " Disc d'arrencada de Red Hat ".

Sota LINUX:
 

 • S'ha de montar la unitat corresponent al CD-ROM (sempre i quan estiguis com a root):
  • cd / ( intro )
  • mount /mnt/cdrom (intro )
  • fes un 'ls' per confirmar que estàs veient els directoris del CD
  • cd  images ( intro )
  • posa un disquet a la unitat 'a:'
  • escriu:     dd if=boot.img of=/dev/fd0 bs=1440K  (respecta els espais en blanc). És possible

            que si no admetés aquesta fórmula hagis de treure la 'K' final (deixar bs=1440)
   

Font: XTEC

 

 
Torna a la pàgina principal