Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Entorns del sistema operatiu Linux

El Linux és un sistema polifacètic perquè disposa de diversos entorns. Encara que en tingui molts, qualsevol versió sempre n'agafa un per defecte. Per exemple, la distribució RedHat versió 6.0 agafa per defecte l'entorn Gnome, mentre que la distribució Esware versió 1.1 agafa per defecte l'entorn KDE.

Entorns

    KDE (The K Desktop Environment)

    Gnome  

    GNU

    FVMM (Conegut també com "anotherlevel")

    TEX  

 


 
Torna a la pàgina principal