Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Execució del Linux
 

1. Encengui el seu ordinador amb el disquet posat (recordi que ha de tornar a accedir a la BIOS i canviar el CD-ROM per el disquet A:) 

2. Li sortirà:

        Boot: (Premi retorn) (Return, intro).

        Loading Linux....

3. Un cop "Loading Linux" desapareixi ja pot treure el disc, aquí el Linux s'està executant i executa a altres unitats per tal de que funcioni. Si tanca el Linux malament, no es podrà saltar el comprovament del seu disc dur "/dev/hda2 clealy unmounted, check forced".

4. El Linux ja és obert, ara apareix una pantalla "Localhost.localdomain". A "User" posi "root", i a "Password" posi la contrasenya que hagi triat, si l'ha posada amb majúscules no se les deixi; és molt important.

5. A "Sesions" pot triar l'entorn que vulgui: KDE, Gnome (la versió hi gira al voltant), anotherlevel, etc.

6. Per tancar o reiniciar el Linux vagi a "System" "Reboot" (reiniciar) "Halt" (Tancar). Si el reinicia torni a posar el disquet d'arrancada a la unitat A: o per el Linux a la unitat /dev/fp01. (Floppy Disk 01).

 


 
Torna a la pàgina principal