S. XIV-XV.

Castells . 01-Bisbe Vic 04-Pilats 28-Patriarca    
Torres .... 3a-Arandes 3b-Morenes 06-Saportella 09-Rectorat 11-Minerva
13-Cabiscol 14-Arquebisbe 16-Escolar 19-Tintorer 20-Grossa
  23-Bordell 24-Monges 29-Heretges    
Portals ... 03-Olivera 05-Rei 06-Jueus 07-Forat Micó 08-Sant Antoni
  09-Rectorat 10-Socors 12-Carro 13-Cabiscol 14-Templers
  15-Portella 17-Roser 18-Jussà 19a-Tintorer 21-Framenors
  23-Bordell 26-Boqueria 27-Rei    
Murs ........ 02-Vell 22-Muralleta 25-Clasquerí    
Planol muralles, castells, torres i portals


Maqueta Medieval (S. XV).

Maqueta Medieval (S. XV)


S. XVI (1563).

Regnat de Felip II.


01 : Sant Fructuós (1563) 02 : Torre Grossa (1563) - (2007)
03 : Sant Domènec (1563) - (1640) 04 : Torre Arquebisbe (1563) - (2008)
05 : Catedral (1563) - (2007) 06 : Castell Patriarca (1563) - (1200)
07 : Castell Rei (1563) - (1803) - (2007) 08 : Torre Monges (1563) - (2008)
09 : Santa Clara (1563) - (1890) 10 : Cami Caputxins
11 : Sant Francesc (1563) - (1758) 12 : Santa Anna (1563)
13 : Torre i portal Bordell (1563) - (1572)
Dibuix de Anton Van den Wyngaerde (1563)


01 : Sant Miquel del Mar i Torre Port (1563) 02 : Santa Clara (1563) - (1890)
03 : Torre Monges (1563) - (2008) 04 : Castell Rei (1563) - (1803) - (2007)
05 : Sant Antoni (1563) 06 : Santa Ma Miracle (1563) - (1914)
07 : Sant Simeo (1563)
Dibuix de Anton Van den Wyngaerde (1563)


S. XVI (1572).

Regnat de Felip II.


01 : Torre Arquebisbe (1563) - (2008) 02 : Catedral (1563) - (2007)
03 : Castell Patriarca (1563) - (1200) 04 : Torre Grossa (1563) - (2007)
05 : Torre i portal Bordell (1563) - (1572) 06 : Torre Port (1563) - (1659) - (1785)
07 : Castell Rei (1563) - (1803) - (2007)
Planol 1572


S. XVI segons Pons d'Icart.

Planol S. XVI