Sant Fructuós i Convent Caputxins.

Sant Fructuós
1563
Sant Fructuós
1643


Torre Grossa i Portal.

Torre Grossa
1563
Torre Grossa
1643


Sant Domènec o Predicadors.

Sant Domènec
1563


Torre Arquebisbe, Paborde o Templaris.

Torre Arquebisbe
1563
Torre Arquebisbe
1643


Catedral.

Catedral
1563
Catedral
1643


Castell Patriarca.

Castell Patriarca
1563
Castell Patriarca
1803


Castell Rei.

Castell Rey
1563
Castell Rey
1563


Torre Monges.

Torre Monges
1563
Torre Monges
1563


Santa Clara.

Santa Clara
1563
Santa Clara
1563


Santa Anna.

Santa Anna
1563
Santa Anna
1643


Sant Francesc o convent de Frares Menors o Framenors.

Sant Francesc
1563
Sant Francesc
1643


Sant Miquel del Mar.

Sant Miquel del Mar i Torre del Port
1563
Sant Miquel del Mar
1643


Torre del Port, Moll o Nova.

Torre del Port
1572
Torre del Port
1643


Sant Antoni.

Sant Antoni
1563
Sant Antoni
1643


Santa Ma. Miracle.

Santa Ma. Miracle
1563
Santa Ma. Miracle
1643
Santa Ma. Miracle
1711


Sant Simeo.

Sant Simeo
1563
Sant Simeo
1643