Fòrum de la Colònia.

Planol
2003
Mossèn J. Serra i Vilaró
2011
Mossèn J. Serra i Vilaró
2011


  • Basílica.
Basílica
1970
Basílica
1970
Basílica
2004
Basílica
2004


Basílica
1970
Basílica
2004
  • Restes arquitectòniques.
Restes arquitectòniques
1940
Restes arquitectòniques
2006
  • Restes arc honorífic.
Restes arc honorífic
1940
Restes arc honorífic
2006


Epigrafia
2011
Epigrafia
2011


  • Aedes Augusti.
    • Era l'espai més important, el tribunal. Es tracta d'una sala de grans dimensions (11 per 13 m.) situada en l'eix transversal de la basílica.
    • Des d'allí el magistrat impartia justícia. Aquesta sala estava presidida per una estàtua de l'emperador, com a màxim representant de l'Estat.
Aedes Augusti
1970
Aedes Augusti
2006


  • Cisterna.
Cisterna
2006


  • Carrer pavimentat.
Carrer pavimentat
1940
Carrer pavimentat
2006