Felip II (1556-1598).

Felip II
Moneda


Dames i Vells.

Dames i Vells
2011


Torre Sefus.

Torre Sefus
2008
Torre Sefus
2008


Torre de la Mora (1562) de Joan Miró.

Torre de la Mora
2003


Fernando de Loaces Pérez (1559-1567) arquebisbe Tarragona.


Bartolomé Sebastián Valero de Arroitia (1567-1568) arquebisbe Tarragona.


Gaspar Cervantes de Gaeta (1568-1575) arquebisbe Tarragona.

Gaspar Cervantes de GaetaGaspar Cervantes de Gaeta


Baluard Cervantes o del Toro.

Baluard Cervantes o del Toro
1781
Baluard Cervantes o del Toro
1803
Baluard Cervantes o del Toro
1878
Baluard Cervantes o del Toro
1883
Baluard Cervantes o del Toro
1910


Baluard Jesús.

Baluard Jesús
1781
Baluard Jesús
1785


Baluard i Portal de Sant Joan.

Baluard i Portal de Sant Joan
1781
Baluard i Portal de Sant Joan
1785


Baluard Sant Pau o de Sant Francesc.

Baluard Sant Pau
1811
Baluard Sant Pau
1910
Baluard Sant Pau
1915


Baluard Sant Antoni o Sant Josep.

Baluard Sant Antoni o Sant Josep
1810
Baluard Sant Antoni o Sant Josep
1813
Baluard Sant Antoni o Sant Josep
1920
Baluard Sant Antoni o Sant Josep
2002


Portal Sant Carles, del Port o del Mar.

Portal Sant Carles
1781


Antoni Agustí i Albanell (1576-1586) arquebisbe Tarragona.

Antoni Agustí i Albanell
1580
Antoni Agustí i Albanell
1580


Cercolets.

La Tornada d'Ofici
2011


Restes Convent dels Descalços (1598).

Convent dels Descalços
2003


Rector de Vallfogona (1579 - 1623).

Rector de Vallfogona


Casa dels Concilis (1585).

Casa dels Concilis
2007


Casas (S. XVI).

Casas
2007
Casas
2007


Casals antics de Poblet i Santes Creus (S. XVI).

Casal de Poblet
2007
Casal de Santes Creus
2007


Casa Foixà (S. XVI-XVIII).

Casa Foixà
2007