Altar Major.

Altar Major
1930
Altar Major
2007

Sant Fructuós i Sant Oleguer.

Sant Fructuós
2012
Sant Oleguer
2012


Santa Tecla , La Verge i Sant Pau.

Altar Major
1930
Altar Major
2003
La Verge
2003
Santa Tecla
2003
Sant Pau
2003

Mesa (S. XIII).

Mesa
2007


Pradela.

Pradela
2007
Pradela
2012
Pradela
2012
Pradela
2007
Pradela
2012
Pradela
2007
Pradela
2012
Pradela
2012


Absis.

Absis
2011
Absis
2018
Sostre absis
2018

Restes cementiri.

Porta accés
2018
Restes cementiri
2018
Restes cementiri
2018


Sepulcre urna del bisbe Ciprià.

Urna del bisbe Ciprià
2011

Pila.

Pila
2012

Sant Miquel i sagrari.

Sant Miquel
1949
Sant Miquel
2011
Sagrari
2011


Primera pedra retaule altar major.

Primera pedra retaule altar major
2015


Sepulcre de Gonzalo Fernández de Hijar (1431-1434).


Sepulcre de Alfons d'Aragó (1513-1514).

Sepulcre de Alfons d'Aragó
2012


Presbiteri i cadiras del bisbe (una a cada costat).

Presbiteri
2018
Presbiteri
2018
Presbiteri
1963
Presbiteri
2012
Presbiteri
2012
Cadira del bisbe
2018


Sepulcre de Francesc Armanyà Font (1785-1803).

Francesc Armanyà
1963
Sepulcre de Francesc
Armanyà Font
2012


Sepulcre de Juan de Hoces (1624-1626).

Juan de Hoces
1963
Sepulcre de Juan de Hoces
2012


Sepulcre de Joaquín Santiyán Valdivieso (1779-1783).

Joaquín Santiyán Valdivieso
1963
Sepulcre de Joaquín
Santiyán Valdivieso
2012


Sepulcre de Joan de Montcada i de Gralla (1613-1622).

Joan de Montcada i de Gralla
1963
Sepulcre de Joan
de Montcada i de Gralla
2012


Sepulcre de Pere de Urrea (1445-1489).

Sepulcre de Pere de Urrea
2012


Sepulcre de Juan Enmanuel de Espinosa (1664-1679).

Juan Enmanuel de Espinosa
1963
Sepulcre de Juan
Enmanuel de Espinosa
2012


Sepulcre de Bartolomé Sebastián Valero (1567-1568).

Sepulcre de Bartolomé
Sebastián Valero
2012


Sepulcre de Josep Sanxis i Ferrandis (1680-1694).

Josep Sanxis i Ferrandis
1963
Sepulcre de Josep
Sanxis i Ferrandis
2012


Sepulcre de Rodrigo Tello (1288-1308).

Rodrigo Tello
1963
Sepulcre de Rodrigo Tello
2012