Baluard Santa Tecla o Sant Magí.

Baluard Santa Tecla o Sant Magí
2010
Baluard Santa Tecla o Sant Magí
2011
Baluard Santa Tecla o Sant Magí
2011
Baluard Santa Tecla o Sant Magí
2011
Baluard Santa Tecla o Sant Magí
2011


Passeig Torroja.

Sortida de Passeig Arqueològic
a Passeig Torroja
2003
Passeig Torroja
1920
Passeig Torroja
1922
Passeig Torroja
2017
Passeig Torroja
1922
Passeig Torroja
2017
Passeig Torroja
1950
Passeig Torroja
2003


Portella Rectorat.

Portella Rectorat
2003
Portella Rectorat
2011
Portella Rectorat
2011
Portella Rectorat
2010


Part interior de la muralla (Rectorat)
2008
Part interior de la muralla (Rectorat)
2008


Baluard Sant Antoni o Sant Josep.

Baluard Sant Antoni o Sant Josep
1920
Baluard Sant Antoni o Sant Josep
2002
Baluard Sant Antoni o Sant Josep
2008
Baluard Sant Antoni o Sant Josep
2008