Torre de Minerva, Sant Magí o Vallcorba.

Torre de Minerva, Sant Magí o Vallcorba
2008
Torre de Minerva, Sant Magí o Vallcorba
2008
Torre de Minerva, Sant Magí o Vallcorba
2008
Torre de Minerva, Sant Magí o Vallcorba
2008


Relleu de Minerva.

Relleu de Minerva
1935
Relleu de Minerva
2008
Relleu de Minerva
2008
Relleu de Minerva
2008
Relieve de Minerva
2008


Rostre (a ponent) i dos caps (a llevant).

Rostre (a ponent) i
dos caps (a llevant)
2008
Rostre (a ponent) i
dos caps (a llevant)
2008
Rostre (a ponent) i
dos caps (a llevant)
2008


Porta de Socors.

Porta de Socors
2008
Porta de Socors
2011
Porta de Socors
1935
Porta de Socors
2008
Porta de Socors
2011
Interior porta
2012
Interior porta
2012