Panoràmica.

Panoràmica
1880
Panoràmica
1920
Panoràmica
2002


Accés al Passeig per Via del Imperi.

Accés al Passeig per Via del Imperi
1910
Accés al Passeig per Via del Imperi
2002


Portella Jussá.

Portella Jussá
2008


Portal del Rosari o Roser.

Portal del Rosari o Roser
1910
Portal del Rosari o Roser
2008


Portal del Rosari o Roser
1935
Portal del Rosari o Roser
2008
Portal del Rosari o Roser
2009
Portal del Rosari o Roser
2009
Portal del Rosari o Roser
2009
Portal del Rosari o Roser
2009
Font
2009


Baluard del Rosari o Roser.

Baluard del Rosari o Roser
2010
Baluard del Rosari o Roser
2010


Entrada.

Entrada Passeig Arqueologic
1935
Entrada Passeig Arqueologic
2008


Primer Tram.

Primer Tram
2008
Primer Tram
2008
Primer Tram
2008
Primer Tram
2008


Primer Tram
1935
Primer Tram
1945
Primer Tram
2008
Primer Tram
2008


Baluard de Sant Dirac.

Baluard de Sant Dirac
1935
Baluard de Sant Dirac
2008
Baluard de Sant Dirac
2010