Torre Minerva (esquerra) i Torre Cabiscol (dreta).

Torre Minerva (esquerra) i
Torre Cabiscol (dreta)
1803


Portella Cabiscol.

Portella Cabiscol
1935
Portella Cabiscol
1970
Portella Cabiscol
2008
Portella Cabiscol
2008


Portella Cabiscol
1935
Portella Cabiscol
2008
Lloba (1970) copia del Pretori
2009
Lloba (1970) copia del Pretori
2011


Torre del Cabiscol o Seminari.

Torre del Cabiscol o Seminari
2008
Torre del Cabiscol o Seminari
2008
Torre del Cabiscol o Seminari
1935
Torre del Cabiscol o Seminari
2008
Torre del Cabiscol o Seminari
2008
Torre del Cabiscol o Seminari
2011


Torre del Cabiscol o Seminari
2011
Torre del Cabiscol o Seminari
2011


Quart Tram.

Quart Tram
2008
Quart Tram
2008


Portella de Protecció.

Portella de Protecció
1935
Portella de Protecció
2008
Portella de Protecció
2008
Portella de Protecció
2011


Portal del Carro o de Sant Magí.

Portal del Carro o de Sant Magí
2008