S. XIX (1801).

Regnat de Carles IV.

1 : Rec Major 2 : Baluard Orleans 3 : Fortí Reial
4 : Portal Sagunt 5 : Portal LLeida 6 : Baluard Sant Pau
S. XIX (1801) Carles IV
S. XIX (1800) Carles IV


S. XIX (1803).

S. XIX (1803) de llevant
S. XIX (1803) del nord
S. XIX (1803) del port
S. XIX (1803) del port


S. XIX (1803).

S. XIX (1803)
S. XIX (1803)

S. XIX (1806).

Regnat de Carles IV.

A : Torre Port (1659) - (1785) B : Fortí Reial C : Portal Lleida
D : Convent Caputxins (1785) E : Portal Santa Clara F : Portal Sant Francesc
S. XIX (1806) Carles IV