1-Aqüeducte Subterrani 2-Fòrum Colònia 3-Cova Urbana
4-Termes Sant Miquel 5-Teatre Romà 6-Font dels Lleons
7-Banys Domus 8-Font dels Munts 9-Pont del Diable
2004

Rec Major.