Carles IV (1788-1808).

Carles IV
1805


Port
1802
Port
1802
Moneda
1805


Vicenç Roig i Besora, dit Vicentó (1762-1837).

Vicenç Roig
1790


Diables.

Diables
2003


Cossis.

La Tornada d'Ofici
2011


Romualdo Antonio Mon Velarde (1804-1816) arquebisbe Tarragona.


Dames i Vells.

Dames i Vells
2011


Valencians.

La Professó
2011


Turcs i Cavallers.

La Tornada d'Ofici
2011


Manuel Godoy (1767-1851).

Manuel Godoy
1805


Joan Ruiz de Apodaca.

Joan Ruiz de Apodaca
1805


Joan Smith i Sinnot (1756-1809).

Joan Smith i Sinnot
1805


Sepulcre Joan Smith.

Sepulcre Joan Smith
2011
Sepulcre Joan Smith
2011
Sepulcre Joan Smith
2011

Portada Núm.1 del Diario Barcelona (1792) i Diario Tarragona (1805).

Diario Barcelona
1792
Diario Tarragona
1805


Font d'Armanyà (1798).

Font d'Armanyà
2008
Font d'Armanyà
2010
Font d'Armanyà
2010