Fortí de l'Oliva.

Fortí de l'Oliva
2011
Fortí de l'Oliva
2011
Fortí de l'Oliva
1890
Fortí de l'Oliva
1808
Fortí de l'Oliva
1808
Fortí de l'Oliva
2012


Acüeducte de l'Oliva.

Acüeducte de l'Oliva
2011
Acüeducte de l'Oliva
2011


Baluard Sant Climent.

Baluard Sant Climent
2011
Baluard Sant Climent
2012


Guerra del Francès.

Planol
1810
Suchet
1811
Napoleó
1811
Guerra
1811
Guerra
1811
Guerra
1811
Guerra
1811
Guerra
1811