Recinte del Circ amurellat.

Recinte del Circ amurellat
Cotxeres CircCapcelera Circ


Portal Framenors, Vilavert o de les Salines.

Portal Framenors, Vilavert o de les Salines


Portal Olivera al Mur Vell amb les torres Arandes y Morenes.

Vista generalPortal Olivera i torres Arandes i Morenes

Castell del Arquebisbe o Patriarca.

Castell de l'Arquebisbe o PatriarcaCastell de l'Arquebisbe o Patriarca

Castell del Bisbe de Vic i Castell del Rei o Pilats.

Castell del Bisbe de VicCastell del Rei o Pilats

Portals del Roser, Jussà, Boqueria i del Rei.

Portal del Roser i portal JussàPortal Boqueria i portal del Rei

Torre de l'Arquebisbe, Pavorde o Templaris.

Torre de l'Arquebisbe, Pavorde o Templaris