Guifré el Pilós (874-898).

Guifré el Pilós

Guifré Borrell I (898-914).

Guifré Borrell I

Sunifred (914-947).

Sunifred

Miró (954-966).

Miró



Borrell II (947-992).

Borrell II
Planol


Ramon Borrell (992-1018).

Ramon Borrell

Berenguer Ramon I (1019-1035) el corb.

Berenguer Ramon I



Ramon Berenguer I el vell (1035-1076).

Ramon Berenguer I


Ramon Berenguer II el fratricida (1076-1082).

Ramon Berenguer II