Ir a la versión castellana

Pàgina preparada per a
una resolució de 1024 x 768

Francisco Franco

MAIG 1970

Pedro Arrupe

ELS JESUÏTES DE
LA MISSIÓ OBRERA
ENTRE DOS GENERALS

General Franco
"Caudillo de España
por la gracia de Dios"
Pedro Arrupe
Prepòsit General
dels jesuïtes
Capítol VIII
L'etapa
de Saragossa
Secció Segona
Un sopar
tot conversant...
Un estudi de les reaccions que es van produir en el col·lectiu jesuític de Missió Obrera al saber que el P. Arrupe -en el seu viatge a Espanya del maig del 70- faria una visita a Franco
A manera de pròleg

Índex general

A manera de "Nihil Obstat"
La meva correspondència amb...
Contingut d'quest capítol
* Preparant el diàleg
amb el P. Arrupe

* El sopar a El Picarral

Un sopar tot conversant...

Recordem el que ja sabem:

De la Crónica oficial

A las 7.30 [de la tarda del dimarts 5 de maig] despega finalmente el bimotor de Aviaco [de l'aeroport de Barcelona] rumbo a Zaragoza, donde aterrizaría una hora más tarde. Esperan en la pista de nuevo el P. Moragues, provincial de Aragón, el P. Boix y los superiores locales. Ligero forcejeo con los perodistas que pretenden sin conseguirla una conferencia de prensa.
La primera escala zaragozana es la de Nuestra Señora de Belén, parroquia obrera en el barrio de El Picarral. La cena es muy cordial y asisten algunos jesuitas obreros del Barrio Delicias y va seguida de un amplio intercambio donde el P. Carmelo Martínez y demás asistentes exponen con plena sinceridad al P. General sus puntos de vista sobre la situación actual de la Compañía ante la Misión Obrera y otras actividades.
El Padre insiste en la dificultad de este ministerio y la necesidad de una identificación con el cuerpo de la Compañía. Insinúa que la situación española le parece similar a la que tenían en Francia hace algunos años.
El coloquio no puede prolongarse todo lo que hubiesen querido los presentes. A pesar de ello, la llegada al Colegio del Salvador para percoctar se hace ya muy tarde.

De les Noticias de la Provincia de Aragón (Circular 9/70 Quater)
Número especial con ocasión de la visita del M.R.P. General

En El Picarral. Se inició el diálogo con el tema de la visita al Jefe del Estado. Pero como de esta cuestión ya informamos en números anteriores y aquí no se aporta nada nuevo respecto a lo dicho anteriormente, pasamos directamente a otros temas del diálogo

També sabem qui eren els jesuïtes que en aquells moments formaven part de la comunitat de la Parròquia de Nuestra Señora de Belén (Camino de Julisbol s/n, Barrio de El Picarral). Al referir-se a ells, el que era Provincial en aquell temps, Ignasi Jesús Moragues, contestant la pregunta ¿Com expliques l'actitud diferent dels jesuïtes de Missió Obrera de Saragossa?, deia:

A Saragossa la diferència és que allà eren quatre sacerdots i un escolar. I dels quatre sacerdots, tres eren majors que jo. En Carmelo Martínez, major que jo en edat i en Companyia; en Joan Acha, per supost; en Eugenio Arraiza, també. L'únic que deu ser de la meva edat, o un poc més menor és en Luis Anoro. I un escolar, en Manuel Fortuny.
Clar, ells tenien més cohesió; estava més acceptada a la Província la Missió Obrera de Saragossa. Perquè, a més a més, tenien una base espiritual, que era la parròquia. Carmelo Martínez era pàrroco; Juan Acha no va treballlar mai...
Tenien un pes a la Província. Carmelo normalment era elegit per anar a les Congregacions Provincials, no hi faltava mai a ninguna, fins que va sortir...

Eugenio Arraiza
protesta

Junts un altre cop...

picarral2 (247K)

A la darrera "entrega", Preparant el diàleg amb el P. Arrupe, havia anunciat de propera aparició Els records d'en Manolo Fortuny , però finalment m'he decidit per tornar a reunir, gràcies als mitjans moderns de comunicació (e-mails, gravadores...), a la mateixa caseta del Camino de Juslibol, els que van participar, ara fa més de trenta cinc anys, al sopar amb el P. Arrupe.

Els seus records -alguns d'ells mig perduts ja en les boires del temps- han resistit a l'acció enderrocadora de les màquines excavadores...

Cal tenir present que el P. Arrupe visita la comunitat "d'una parròquia obrera", i no pròpiament "una comunitat de Missió Obrera". Fins ara, l'organització oficial del viatge no ha programat cap reunió específica del P. Arrupe amb jesuïtes de Missió Obrera. Recordem que al principi hi era prevista la visita del P. Arrupe a la comunitat de La Malvarrosa (València), però fou de les primeres coses que es van suprimir quan els de Roma van veure un programa massa carregat. També sabem que el P. Arrupe, davant dels esdeveniments, va decidir anar a visitar els jesuïtes de La Malvarrosa.

A la conversa mantinguda a Pamplona amb Eugenio Arraiza hi va estar present en Xabier Irigaray, qui va intervenir en algunes de les preguntes

Si vols llegir
els seus testimonis
un a un...

Luis Anoro

Eugenio Arraiza

Mario Cuartero

Manolo Fortuny

Carmelo Martínez

I aleshores arribem ja a l'any 70... quan ve Arrupe a Espanya. Qui ereu els de El Picarral?

Juan Acha Carmelo Martínez Luis Anoro Eugenio Arraiza Manolo Fortuny
Foto de 1984 Foto de 1967/68 Foto de 1984 Foto de 2006 Foto de 1981
Foto de 1984 Foto de 1967-68 Foto de 1984 Foto de 2006 Foto de 1981

Doble click sobre el nom per saber una mica més de cadascú d'ells

Tots no ereu "treballadors", oi?

Luis

Carmelo Martínez era el Párroco, daba clases de religión en la escuela. Clases de religión entre comillas, pues había muchos problemas a solventar...

Aquesta escola, què era? El col·legi públic d'aquí del barri...?

Luis

La escuela pública, el único colegio que había entonces. Años más tarde Carmelo también se puso a trabajar.
Juan Acha, que hacía de vicario en la parroquia, que era el que se trataba más con la gente

Era qui feia favors, ¿no? Favors per aquí i favors per allà...

Luis

Sí, pero integrado

Luis Anoro, segons el catàleg, l'únic que feia era treballar. I ser el promotor a la Província dels jesuïtes que treballaven.

Luis

Era el Coordinador entonces en la Provincia del Apostolado Social, lo que se ha llamado después Sector Social.

¿Del Sector Social, o de Missió Obrera concretament?

Luis

Aquesta distinció va arribar després

Eugenio Arraiza...

Eugenio

Lo mío era la construcción. Ya en Valencia, a donde fuimos unos meses porque el obispo de Zaragoza, Cantero Cuadrado, el que era Procurador en Cortes, no nos daba permiso para trabajar, me metí en la construcción.

Inciso de Luis

La tarjeta de la Seguridad Social yo todavía la tengo sacada de Valencia. Trabajé en la Naval de Levante...

Sigue Eugenio

Y cuando ya nos dieron permiso en Zaragoza, trabajé en la autopista: colaboré a hacer el túnel de la autopista... No había nada de tiempo, trabajaba muchas horas... Cuando el túnel se acabó, seguí en la construcción, pero ya en el barrio. También se acabó la obra. Entonces ya conseguí meterme en una fábrica en el mismo barrio y con bastante estabilidad... Anoro también consiguió desde el principio entrar en una fábrica en el mismo barrio. Lo nuestro era el barrio, era muy interesante la acción en el barrio.

Pertanyent a la Província de Loiola, com és que vens a Saragossa?

Un incís d'en Luis

Estudiamos juntos la teología en Oña, y le dije yo que por qué no nos íbamos al Picarral.

Eugenio

Con Anoro me arreglaba bien... En filosofía para los exámenes repetía con él... Después de ordenarnos de sacerdotes, a mediados de julio del 67, fuimos a trabajar al País Vasco... Compartimos el mismo cuarto en Viñas, la residencia que se escogió para eso... Además, los grupos que allí había, dos o tres (por ejemplo, Uretamendi), estaban ya más o menos hechos; en Zaragoza no había nada. Así, pues, que no vi yo problemas mayores para venirme aquí... También me parecía relativamente interesante el convivir con otros que se dedicaban a la pastoral...
Una cosa un poco atípica dentro de la Misión Obrera. Entre nosotros teníamos cacaos... Ellos decían: "Para ser sacerdote de los obreros no hace falta ser obrero..." Claro que no..., pero para darse cuenta de lo que es la vida obrera... Las discusiones las teníamos en casa, entre Carmelo y nosotros...

I, el cinquè home, Manolo Fortuny...

Manolo

Tenia 25 anys, l'any 1970. Feia dos anys que havia sortit del filosofat de Sant Cugat on se movien tantes coses en aquells darrers anys del franquisme. Arribat a El Picarral me vaig trobar amb un equip de 4 sacerdots jesuïtes, dos dels quals portaven la parròquia i altres dos, nous sacerdots a qui el bisbe encara no permetia treballar. Jo, com que aleshores, al barri, era el "Manolo el que vive con los curas" no vaig tenir cap problema per posar-me a cercar feina. Vaig entrar a treballar a una foneria, a cinc minuts de casa, el primer de setembre de 1968.

En el sopar amb el P. Arrupe també hi eren, segons diu la "Crónica oficial", els jesuïtes de El Terminillo. Mario Cuartero i, amb ell, Noarbe i Luis de Pablo. D'acord?

Mario

Mario en 1984

¿Recordáis a Noarbe? El sastre. Estaba en mis tiempos de Novicio en Loyola en la ropería de aquella comunidad, por entonces tan numerosa. Hacía sotanas y sotanas... Cuando se abríó la comunidad de El Terminillo (la primera comunidad de inserción de España) lo destinaron allí con Acha y Lahoz. Allí se montó su taller y siguió haciendo sotanas para todo el que se lo pedia, hasta que desaparecieron. Y entonces trabajó en un taller textil de Zaragoza.

Hi van participar d'altres jesuïtes?

Mario

No recuerdo muchas cosas de aquellos tiempos y, especialmente en fechas, soy un desastre...

Luis

No sé si el Provincial... Yo me acuerdo de Arrupe, de Alcalá, de nosotros cinco... No sé si había más gente

El Provincial, Moragues, sí que hi va assistir. I Victor Blajot, l'Assistent?

Luis

No me acuerdo...

Manolo

Hi havia el grup de tres o quatre jesuïtes que acompanyava el P. Arrupe...

Victor Blajot Ignasi J. Moragues Manuel Alcalá
Menjant calçots a Querol... Foto de 2005 Trobada a www.discipulasdm.org. Pots fer un doble click...
Foto de 1980 Foto de 2005
* * *

A diferència dels vostres companys de València i de Catalunya que rebutjaren qualsevol trobada amb el P. Arrupe per la seva prevista visita a Franco, vosaltres el vau rebre. Ho vau discutir abans entre vosaltres? I amb els de València? Hi ha diversos parers entre vosaltres? La decisió es deu més a la part de Carmelo i Acha?

Eugenio

No era una Misión Obrera como ahora, tan organizada... Éramos grupos todos como bastante dispersos, aunque nos conocíamos e intentábamos tener algo de relación... Pero hacía cada uno lo que podía y todos estábamos mal vistos por el conjunto de la Compañía...

Manolo

A ca nostra ens va arribar la notícia que els altres companys no rebrien el P. Arrupe. Vam tenir una reunió a casa i es va decidir que si els altres no el volen rebre, tenen molt bones raons per fer-ho i nosaltres també hi estem d'acord...

Un incís d'en Eugenio

Con los de Valencia no teníamos problemas porque la cosa [la visita de Arrupe a Franco] era como la copa del pino, pero también nos parecía que era interesante poder hablar con él y explicarle las razones de los otros...

Continua Manolo

...però per què no "rebre'l però per dir-li tot allò que no ha pogut sentir dels altres"? Amb aquest argument va quedar justificat, per a nosaltres, que acolliríem el P. Arrupe a ca nostra.

Luis

Nosotros fuimos la primera comunidad de Misión Obrera que le recibió... Yo creo que merced a la intervención de Juan Acha, pero también porque nosotros así lo pensábamos. Nosotros fuimos menos rupturistas y más conciliadores, y eso nos servía para decir a Arrupe lo que pensábamos... Optamos por recibirle y decirle lo que pensábamos. Esa es la decisión.

* * *

D'una certa manera sí que dieu que el rebereu, però ho farem en "plan obrerete"... Perquè una de les coses és el sopar. ¿Es discuteix quin sopar, quin menú li donaríeu... ?

Eugenio

Yo no me acuerdo ni de si hubo cena... Y si hubo cena, sería bastante congelada... Quiero decir, fría o algo así...

Carmelo

Tuvimos en nuestro equipo una conversación sobre qué cena le daríamos. Muy en plan "obrerete" pensaban unos que debería ser al estilo de las cenas de las familias de nuestro barrio. Juan Acha y yo pensábamos, en cambio, que debería ser un agasajo, dentro de nuestras posibilidades: se trataba de una visita no usual de un P. General, que no volvería a repetirse. Juan y yo aceptamos un poco a regañadientes.

Luis

Esto es... Esto está incluso redactado bien. Hicimos tortilla de patatas y sardineta...

Carmelo

En el menú de la cena no recuerdo que hubiera tortilla de patatas. Bueno, es una minucia de la que no tengo seguridad.

Manolo

També havíem parlat, dies abans, sobre què li donaríem per sopar. Seguint l'estil maximalista abans esmentat, havíem de ser conseqüents amb el tipus de vida que portàvem. En aquell moment, una dona del barri ens preparava el dinar mentre treballàvem, i el portava a casa amb una fiambrera [carmanyola] d'aquelles d'alumini. Vam decidir oferir-li un sopar així: una amanida de tomàquet, una fiambrera plena de sardines torrades, pa i un porró de vi negre. Tot allò al mig de la taula, i que cadascú es posàs dintre el seu plat allò que volia menjar.

Carmelo

Tengo que confesar que estábamos equivocados Juan y yo y que acertaron los otros, prescindiendo de los argumentos. La sopa de ajo y las sardinas a la plancha, además de estar riquísimas, le agradaron tanto a Arrupe que nos lo agradeció de corazón en unos términos inequívocos. Él nos dijo en el transcurso de la cena que estaba atiborrado de banquetes. Meses más tarde recibimos, no recuerdo si por carta o por teléfono, una comunicación del P. Iglesias en que nos decía que seguía recordando Arrupe aquella cena como el agasajo más a su gusto que había tenido en su paso por España.

Mario

Después el mismo Arrupe lo ha repetido a algunos, que la sopa de ajos le gustó mucho...

Sopa d'all, sardineta... i el porró...

Mario

No recordaba lo del porrón, pero ahora que lo citas, sí que lo recuerdo. Sí, había porrón de vino...

Manolo

El porró, anava passant de mà en mà... Va haver-hi una efusiva rialla quan el P. Arrupe va agafar el porró i va beure amb no massa encert perquè part del vi li va caure fora de la boca. A nosaltres ens va semblar un fet simpàtic d'apropament.

I també sembla que no vau aparèixer molt "guapos", sinó que vau teure els pitjors pantalons que teníeu...

Luis

No los peores, pero tampoco los mejores...

* * *

Aquesta visita del P. Arrupe a casa vostra, va tenir algun ressó en els vostres ambients de bari, de treball i de militància?

Manolo

Des de que es va saber que nosaltres rebríem el P. Arrupe, al barri de El Picarral de Saragossa, es va crear una certa expectativa entre els grups polítics de base, i encara més de part de la policia secreta d'aquells temps. De fet, un amic ens va dir que un dels policies va intentar gravar el que es deia allà dintre aplicant uns minúscul micròfon pel forat del pany.

Carmelo

Un poco antes de la cena, estando ya el P. Arrupe dentro de nuestra casa, uno de nosotros salió y se encontró a miembros de la policía secreta arrimando un micrófono a la ventana de nuestra casa. Lo demás te lo puedes figurar. Se marcharon rápidamente.

Mario

Habíamos quedado con una vecina que si veía algo "anormal", nos llamara. Tres pitidos y que colgara, y que volviera a llamar.

Sembla que va haver-hi moltes trucades telefòniques. Moragues em va dir que durant la visita del P. Arrupe, com volíeu donar proves de "normalitat", hi havia trucades de telèfon i que la gent entrava i sortia de casa...

Mario

No, no. Sólo hubo una llamada telefónica, y fue ésta: había visto que unos hombres intentaban colocar en la cerradura de la puerta un micrófono. Esta fue la única llamada telefónica.

Luis

Había policía y policía secreta. Días después o meses después detuvieron a una chavala de la JOC en alguna manifestación o en algún cierre de empresa y la reconoció el policía secreta, y se lo dijo. Entonces, cuando la chavala nos lo dijo, le dijimos que escribiera de su puño y letra para mandarle a Arrupe este testimonio, porque Arrupe no se pensaba que la policía secreta hubiera estado en nuestra casa para ver si sacaba algo de la visita... Queríamos que en Roma vieran cómo la visita de Arrupe a Franco estaba politizada también a otros niveles: al nivel un poco ordinario de una visita que hacía a nuestra casa jesuítica y, sin embargo, en la calle estaba la policía.

En aquell temps, estàveu dintre d'algun partit polític?

Luis

No. Con buenas relaciones, sí. Estar dentro del partido, no. Y sí dentro de los sindicatos. La acción sindical se veía como bastante lógica: la lógica que había entre participar en el trabajo y participar en el movimiento sindical.

* * *

Ja sabem que Luis Anoro va redactar un guió per al diàleg amb el P. Arrupe. El vau arribar a discutir? Vau preparar entre tots la reunió?

Eugenio

Lo que hacemos entonces es repartirnos un poco la conversación con Arrupe siguiendo ese papel de Luis Anoro...

Luis

Esto lo comentamos nosotros, lo que revela que teníamos discusiones a fondo... El mero hecho de que yo me anime a poner por escrito las cosas previas revela un nivel de discusión fuerte en el colectivo y también en nuestra comunidad.

Manolo

...i vam decidir que cada un de nosaltres cinc parlaria d'un tema amb tota llibertat, sabent que entre tots havíem d'expressar-li les tensions de la Missió Obrera espanyola del moment.

Els de El Terminillo, vau participar també en aquestes reunions prèvies?

Mario

En alguna, sí; pero ya he dicho que no lo recuerdo muy bien. y que cada uno hablase de alguna cosa concreta no lo recuerdo y qué tenía que decir yo, menos.

Recordeu el que cadascú de vosaltres va dir?

Manolo

És una llàstima que la memòria dels continguts no s'hagi mantigut al mateix nivell de la memòria visual que encara tinc d'aquell sopar. Els acompanyants del P. Arrupe havien decidit donar-nos un temps limitat a cada un, controlat amb rellotge a la mà, no a la mà del P. Arrupe sinó del cap de protocol. Tots, l'un darrera l'altre, vam anar dient el que havíem preparat per dir-li. Estàvem acostumats a viure dintre el conflicte i vivíem convençuts de què el conflicte era bo per a ajudar a crear situacions noves i positives, segons el criteri d'acció tan utilitzat pels grups d'esquerra d'aquell moment: "S'han d'aguditzar les contradiccions"

Eugenio

No sé quién empezó, supongo que Carmelo. Y cada uno contamos un poco lo que nos habíamos repartido.

Luis

No me acuerdo, no. A lo mejor de lo que suponía ser cura obrero... y también el de pertenecer como uno más a la Asociación de Vecinos, porque yo estaba participando en ella.
Así como a Carmelo o a Juan les reservamos lo de la conexión con el colegio, a mí me reservaron lo de la conexión con la Asociación.
Me parece que Eugenio, que estaba más metido con los jóvenes, habló de las relaciones con la JOC, que se pretendía también implantar en el barrio, porque yo estaba con un grupo de la HOAC y fui consiliario con Gregorioo Forniés de la HOAC de Zaragoza. Yo iba a las reuniones de la Comisión Diocesana.

Eugenio

Yo hablo de "la contestación del ladrillo"...

La "contestación del ladrillo", què és? ¿És cosa teva o del Carmelo?

Eugenio

Pues, que venden el colegio de El Salvador, que estaba en el centro de Zaragoza, y que lo compra Galerías Preciados y que son 900 millones... No recuerdo las cantidades exactas, pero sí unas cantidades así...

Un incís d'en Manolo

La premsa local en parlava sovint i es parlava que l'operació suposaria entre uns 600 i 900 milions de pessetes d'aquell temps. Eren xifres astronòmiques

Continua Eugenio

La razón -decían- era que con eso se podía ir a las afueras con un colegio más grande y mejor y conseguir becas para los estudiantes de clases pobres. Y decían que nosotros, los de Misión Obrera, éramos contestatarios, porque decíamos cosas y tal... Pero no estábamos en contra de nada, ni de las reglas de San Ignacio ni de ninguna cosa... Lo nuestro era ser fieles al evangelio.
Había unas cartas del propio Arrupe, que nos habían parecido muy interesantes, para toda Sudamérica, y que si se aplicaban en España..... En la Compañía había visiones muy distintas de cómo había que funcionar con el Evangelio y lo que se podía exigir en un sitio o en otro. Y se le estaban riendo a las narices con cosas como esas... Venden el colegio y la contestación de ladrillo... Luego pasó lo mismo con el colegio del Sagrado Corazón en Bilbao.

Un incís d'en Luis

En este punto del colegio manifestamos nuestro disenso y también nuestro disenso con Arrupe, porque él nos dijo que él mismo lo había autorizado. Bueno, pues autorización mala.

Manolo

L'únic que record, i no ho oblidaré mai, és el títol del tema que jo vaig elegir per parlar-li al P. Arrupe: "La vergonya d'ésser jesuïta". Intentaré descriure des de quina experiència vaig veure com lo més natural parlar-li d'aquest tema.

  1. Jo treballava en aquell temps a la foneria d'acer, però com ajudant de laboratori. Per allà, de tant en tant, venien els dos joves enginyers tècnics, que de fet eren classe mitjana i parlaven dels fills del totpoderós comptable de l'empresa, que anaven al col·legi dels jesuïtes. Ells se sentien classe inferior i sense poder adquisitiu com per portar els seus fills al tal col·legi. Jo estava a un racó eixugant vasos de laboratori sense cap dret a participar en aquella conversa, però obrint de bat a bat unes orelles que escoltaven coses que em tocaven força endins.
  2. Al temps del "bocadillo" ens reuníem tots els treballadors, un assegut sobre una peça de ferro rovellat, l'altre sobre una vagoneta del tren de fosa, cada un on se trobava més còmode per desenfundar aquell entrepà embolicat amb una fulla del diari local del diumenge anterior. Dintre aquella conversa tan espontània i a la vegada d'un llenguatge tan directe sobre temes de salaris, sobre temes polítics, sexuals i anticlericals, era una expressió ben coneguda el mot "jesuïta" per llançar a algú a qui es volia insultar, per qualificar-lo de fals i traïdor. Ells no sabien que jo era jesuïta. Anys mes tard m'elegirien delegat d'empresa per part dels treballadors.
  3. Per aquell temps, no record exactament les dates, es va realitzar l'operació de venda dels terrenys de l'antic col·legi dels jesuïtes de El Salvador, en el centre neuràlgic de la ciutat. La premsa local en parlava sovint i se deia que l'operació suposaria entre uns 600 i 900 milions de pessetes d'aquell temps. Eren xifres astronòmiques en aquell moment. Record que aleshores guanyava 3.000 pessetes al mes. No és d'estranyar, amb tot el que acabo de contar, que mai no ens deixessin participar en la discussió d'aquella operació.

Carmelo

No recuerdo nada de la conversación mantenida. La relación del P. Alcalá me refresca algo la memoria: recuerdo que nos habló de "la dificultad de este ministerio y de la necesidad de una identificación con el cuerpo de la Compañía, etc". Y creo recordar que nosotros le dijimos que la Misión Obrera no era entendida ni aceptada por la inmensa mayoría de la Compañía: superiores y demás miembros, que nos sentíamos "alejados" y que no bastaba el reconocimiento oficial de la Misión Obrera sobre el papel, sino que era necesario también un reconocimiento en la práctica: que los jóvenes novicios y estudiantes pudiesen tomar contacto con nosotros -los diversos equipos- y se les permitiese, si lo pedían, venir a compartir nuestro género de vida, que en caso contrario era negar en la práctica lo que los documentos decían sobre la Misión Obrera e impedir su futuro.

Un incís d'en Eugenio

Era muy complicado y no estaba claro qué actitud tenía la Compañía hacia nosotros... Éramos una cosa permitida..., algunos lo veían sólo como un experimento... Yo creo que la generación nuestra rompió una serie de moldes.

Continua Carmelo

Quizás en este sentido le hablamos, pero no puedo asegurarlo, porque estas ideas estaban en el ambiente entonces y después lo estuvieron durante mucho tiempo, y puedo mezclar tiempos y conversaciones posteriores.

La qüestió de la visita a Franco va sortir a la conversa?

Luis

Sí, claro, como había salido lo del colegio...

Carmelo

Sobre su visita a Franco -su necesidad y oportunidad- supongo que le diríamos que era negativa, pues fácilmente se podría interpretar torcidamente.

Eugenio

Yo no me metía con lo de Franco..., lo de Franco tampoco nos importaba mucho. Quizás para explicar la postura de los demás y su significado necesariamente político... Era como la copa del pino.

Manolo

L'arribada del P. Arrupe a Espanya la vam rebre a El Picarral com una ona de preocupació que es va estendre ràpidament entre tots els equips de Missió Obrera de l'estat espanyol. Estàvem vivint des de ben a dintre les tensions polítiques i econòmiques que vivia la classe treballadora d'aquell temps. Sentir que el P. Arrupe arribava a Espanya i que aniria a visitar en Franco per agrair-li, ara no podria dir quins tipus d'ajut que havien rebut al Japó, això provocava una reacció automàtica en un context diari de lluita des de la classe treballadora al costat de tants grups polítics que lluitaven des de la clandestinitat contra la dictadura. Per arrodonir la situació s'ha de reconèixer que aquestes circumstàncies ens feien viure un maximalisme ideològic que ens impedia una certa serenitat a l'hora de tenir un diàleg amb gent d'altres posicions i de la qual cosa ara encara en sent vergonya. Jo supos que alguna de les preguntes dels altres companys devia anar en el sentit de demanar-li per què anava a visitar Franco, però no ho puc afirmar amb certesa, ni tampoc què va contestar l'estimat P. Arrupe.

* * *

El P. Arrupe, va parlar molt durant el sopar, aquí?

Eugenio

Yo no recuerdo, yo creo que no... Y si habló, es de esas cosas que no te acuerdas... Yo creo que estuvo receptivo, y siguió receptivo.

Luis

Arrupe, de hablar, no habló, prácticamente no habló. Arrupe estuvo atento, respetuoso, tenso, pero al mismo tiempo firme. Se nos podría quedar una imagen de Arrupe como muy firme y al mismo tiempo muy en su papel de que él tenía que obrar en conciencia como Prepósito General. Y, al mismo tiempo, dando una gran libertad, como ya dice Manolo, para disentir en los criterios que nosotros o él tenía, o sea que la disensión no la ponía en los aspectos ideológicos, sino en los aspectos digamos comunitarios.

Com fou l'ambient de la conversa?

Mario

No tengo el recuerdo de ser una reunión encorsetada, más bien tengo el recuerdo de una reunión relajada, espontánea, un diálogo tranquilo y agradable, sobre todo por la actitud de Arrupe. Arrupe estuvo muy bien; los que estaban muy nerviosos eran los que le acompañaban...

Manolo

El grup de tres o quatre jesuïtes que acompanyaven el P. Arrupe vivien la situació amb molta tensió. Foren els dolents de la pel·lícula en aquest cas i crec que són els que pitjor de tots ho passaren... I un signe del que dic podria ser la efusiva rialla que tots feren quant el P. Arrupe va agafar el porró i va beure amb no massa encert. Aquella escandalosa rialla dels altres ens va semblar de demés.

* * *

Va haver-hi un moment de tensió, no?

Manolo

El del rellotge va dir que era l'hora de marxar. El líder ideològic del grup de casa va dir que...

Qui era el líder ideològic del grup?

Luis

Pues era Eugenio. Sí, Eugenio, que pasaba por ser el líder ideológico... supuesto que entonces estaban vigentes las ideologías...

Incís d'en Carmelo

Luis siempre tan "majo". ¿Qué lider has tenido en tu vida, mi querido Luis, que no haya sido Jesús, el de Nazaret? Este sería un tema del que podríamos hablar algo más...

Continua en Manolo

...el Pare Arrupe era a casa nostra i encara tenia coses a dir-li. El P. Arrupe li va dir que parlés. El deixaren parlar un poc, però al cap de tres minuts, el cap de protocol va dir que s'havia acabat. El nostre company va dir que si no podia parlar al Pare Arrupe a casa seva, se'n anava. Se va llevar i se'n va anar, pujant les escales cap a la planta de dalt del nostre habitatge. Per a mi va ésser un moment molt crític, i jo no imaginava què podia suposar aquell gest del nostre company: si volia dir que deixava la Companyia o què. De fet el P. Arrupe no va intervenir més. Quan ens acomiadàvem, el nostre company va baixar i el P. Arrupe va fer de trobar-se amb ell i li va parlar de manera molt tranquil·la donant-li ànims. Veure'ls parlar sols i a part me va donar tranquil·litat.

Eugenio

Todavía me veo en aquella mesa, yo estaba enfrente de él, de Arrupe y del "guardaespalda". Mira, no me acuerdo de las sardinas ni del porrón, pero del guardaespalda, sí. Terrible.
Cuando me toca a mi y empiezo a explicar eso... Quizás ya estaba molesto con lo que ya había oído o yo me expresaba más jovialmente o más lo que sea que los otros... y Alcalá me dice que me calle.
Pues yo, que si me tengo que callar, pues que me voy. Y se lo digo a Arrupe, y Arrupe, como viejo, aceptando el tema, y el otro diciendo "Yo tengo mandato de la Compañía para..."

[Xabier] ¿Te marchas?

Xabier Irigaray. Foto de 2006

Eugenio

Me fui y me quedé en la puerta

No era perquè el temps ja s'havia acabat...? ¿Que ja s'havia fet molt tard?

Eugenio

No, no...

[Xavier] ¿Porque después siguieron algunos?

Eugenio

Se quedaron como media hora o algo así... Y si no recuerdo mal, cuando nos despedimos, le dije: "Venga cuando quiera... Lo siento... Pero si no podemos hablar ¿qué pintamos?" Lo que me hace gracia, cuando recuerdo eso, es decirle "Venga cuando quiera..." La conciencia mía era...

[Xavier] Que no habías dicho nada malo...

Eugenio

No. Que yo estaba en mi casa; que Arrupe no estaba en terreno de la Compañía, y que yo no estaba en terreno de Arrupe. Él estaba en nuestro terreno...¿Entiendes? Nosotros le habíamos abierto las puertas de nuestra casa a Arrupe... Vamos a contarle nuestras cosas...Y resulta que aquel otro tiene mandato y que nos tiene que decir cosas... Que nos deje hablar, porque si no, no hay diálogo.

[Xavier] Y aquí Arrupe no supo lo que hacer...

Eugenio

No, no. Supo lo que hacer... Aceptó...

[Xavier] Aceptó lo que el otro le dijo...

Eugenio

Era la postura de Arrupe, así lo veo yo... Porque después de eso, cuando salió el libro de Díez-Alegría, que teníamos mucho contacto con él, la postura de Arrupe es la de aceptar... El se muere aceptando lo que dice el Papa, lo que le dice la Compañía, lo que le dice quien le dice... ¿Qué le vas a hacer? Él creía que con eso se santificaba, cogía muchas cosas como una cruz ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo vas a explicar a un señor que lleva desde que...?

Els companys, van veure bé el teu gest de sortir...?

Eugenio

No tengo ni idea

¿Ni idea?

Eugenio

Ninguna...

Mario

Fue una salida de tono de Eugenio, que nos sorprendió a todos. A mí personalmente me pareció, fuera de lugar, con muy mala educación, sobre todo, el tono, la forma y la conclusión final, salirse de la reunión cuando terminó y marcharse a su habitación.
El P. Alcalá , sí que insistió varias veces que tenían que marcharse, tenían que ir al colegio, a dormir; había sido un jornada muy larga y al día siguiente le esperaba otra igual o peor. Además no recuerdo la hora, pero sería sobre la media noche. Tengo el recuerdo de que Alcalá nos dio esta explicación en alguna reunión general, no que nos pidiera perdón...

* * *

El fet que Arrupe fos a visitar Franco, era una cosa tan greu.... que podia fer mal a la classe obrera... a tot allò que vosaltres hi estàveu fent...? Com altres, a les cartes de València i Barcelona, li diuen clarament...

Eugenio

...un Cantero Cuadrado siendo Procurador en Cortes...

Sí, pero desde mi punto de vista, y un poco desde El Picarral hacía más daño a la clase obrera lo del colegio de El Salvador que el ir a ver a Franco ¿entiendes? Lo de visitar a Franco era una metedura de pata... Pero lo que hacía verdadero mal era tener un Cantero Cuadrado siendo procurador en Cortes y posturas que son contratestimonio. Por ejemplo, lo de la Laboral de Gijón... era un híbrido: iban los hijos más listos de los obreros de toda España y los desclasábamos.

Què us queda dintre de vosaltres d'aquell sopar?

Carmelo

Fue una reunión que para todos, creo recordar que para todos, resultó muy gratificante; yo así la viví. A mi me supuso conocer a Arrupe en persona y lo recuerdo como ejemplo de cristiano y hombre de categoría humana. Afectivamente se me ganó.

Manolo

Jo crec que, al llarg d'aquesta visita, el P. Arrupe sempre va ser el bo, el sentíem com el nostre Pare General, el nostre, encara que haguéssim de posar-li qüestions molt dures, i li parlàvem amb tota sinceritat sabent i confiant que ens escoltaria, com efectivament va fer. Els dolents de la pel·lícula en aquest cas van ser els qui l'acompanyaven, i crec que són els que pitjor de tots ho passaren. Durant molts anys he pensat en aquesta visita, com la vam viure, com la vam patir, i la qualitat humana i espiritual que ens va demostrar el bon Pare Arrupe. Sempre li he quedat molt agraït per tot allò.

Eugenio

Ya he dicho: al despedirnos, encantador. Me parece un hombre excepcional, pero entonces funcionó según el saber y entender biológico y neurológico...

Luis

Se nos manifestó como un compañero, auténtico compañero, auténtico amigo, en el Señor. Y a mí, por lo menos, me dejó con el consuelo de disentir y de saber que la disensión no es lo último, sino la amistad. Hoy lo podemos formular como que el nivel racional es uno y el nivel motivacional es otro. Yo lo experimenté así, creo que los demás también. Este respeto que, aún disintiendo, nos tenía a nosotros, nos arrastraba a que nosotros le respetáramos también, aunque disintiendo. Yo creo que esto es una gran cosa que nos transmitió él. Tengo, pues, un recuerdo bueno de Arrupe, basado sobre todo en el disenso amigable...

Ara, després de més de trenta anys... ¿Es van "passar" els de Missió Obrera de València i Barcelona?

Mario

De las decisiones de otras comunidades fuera de Zaragoza no opino, ni opiné. No conocía los por qué de cada una de ellas, para tomar una decisión y me pareció, que lo que hicieran, bien hecho estaba. Si opino de lo que viví y ya lo he manifestado.

Manolo

A nivell ideològic un dels gran defectes que vivíem en aquell temps, així ho qualifico ara, passats tots aquests anys, era un simplisme d'anàlisi molt gran. Aquest simplisme era característic de moltes reivindicacions obreres, i ens feia caure sempre en un gran maniqueisme. Tot era cosa de bons contra dolents. Repeteixo el que ja he dit: aquestes circumstàncies ens feien viure un maximalisme ideològic que ens impedia una certa serenitat a l'hora de tenir un diàleg amb altres posicions i del qual ara encara en sento vergonya.

Carmelo

Y tampoco dentro de nuestro propio equipo. Hay formulaciones ideológicas que no ayudan al fin que se pretende, ni para el trato con los "demás", ni al interior del equipo. Pero esta última observación no va dirigida al asunto de la cena con el P. Arrupe.

Luis

Hubo un "disenso real", que al exponerlo en la mesa ante Arrupe se convirtió, al menos para mí, en un "disenso amigable", como ya he dicho. El disenso ¿lo resolveremos como tensión o como conciliación? Hay otra manera de resolverlo que es como interrelación, que esto es lo verdaderamente trinitario, la perijoresis, la interrelación entre las tres personas para ver que el todo no se expresa en las partes, o que las partes se expresan en el todo, pero de otra manera.

Bueno, pues ya hemos llegado a la trinidad... No sé si habrá algo más a decir...

* * *
Els testimonis
un a un...
Luis Anoro
Eugenio Arraiza
Mario Cuartero
Manolo Fortuny
Carmelo MartínezJoan Pau II no va inventar res, només volia superar els seus predecessors... Pròxim Capítol

Els qui eren Superiors
també recorden...
Ignasi Jesús Moragues
Provincial d'Aragó

la vanguardia española , 19 de maig de 1970Gràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.cat
5 març 2006
Per dir la teva
Per saber la dels altres
Per veure els comentaris anteriors
Per veure els comentaris més antics
Pàgina principal de la web

Pàgina de "Coses de jesuïtes"


 

El diàleg interreligiós         Catequesi nadalenca         Teologia indígena
Amb el pretext d'una enquesta        Spong el bisbe episcopalià        Altres temesJuan Acha Aguirre
Nascut el 26. Ingressa al noviciat el 43. Ordenat de sacerdot el 56.
Pertany a la Província de Loiola. Vicari de la Parròquia

Mor a Saragossa el

Volverás a la lista de los nombres
Carmelo Martínez Lalmolda
Nascut el 30. Ingressa al noviciat el 48. Ordenat de sacerdot el 62.
Ministre de la casa. Rector de la Parròquia. Censor eclesiàstic. Director de la "Obra Diocesana de Ejercicios". Dóna classes de religió a l'escola pública del barri

Més tard, a partir del 72 Superior de la casa, des del 73 Consultor de la Província.
En el 74 es posa a treballar a fàbrica
Deixa la Companyia el 81

Volverás a la lista de los nombres
Luis Anoro Rapún
Nascut el 31. Ingressa al noviciado el 56. Ordenat de sacerdot el 67.
Coordinador a la Província dels jesuïtes que treballen. Treballa a fàbrica

Jubilat. Segueix a la mateixa comunitat, encara que aquesta dintre del barri hagi canviat d'ubicació.

Volverás a la lista de los nombres
Eugenio Arraiza Rodríguez Monte
Nascut el 36. Ingressa al noviciat el 54. Ordenad de sacerdot el 67.
Pertany a la Província de Loiola. Treball a fàbrica

El 75 deixa de viure a la comunitat. El 76 deixa la Companyia

Volverás a la lista de los nombres
Manuel Fortuny Salas
Nascut el 45. Ingressa al noviciat el 62.
Treballa a fàbrica

El 78 serà ordenat de sacerdot.
A partir del 84 a Kyabé (Rép. du Tchad)

Volverás a la lista de los nombres
Mario Cuartero Aybar
Nascut el 36. Ingressa al noviciat el 54. Ordenat de sacerdot el 67
Ministre de la casa. Treballa en la formació social entre els joves

Viu a la comunitat de la Parroquia de N.S. de Belén. Vicari de la parròquia.

Volverás a la lista de los nombres
Luis Noarba Blesa
Nascut el 24. Ingressa al noviciat el 49.
Sastre. Treballa en la formació social. Treballa en un taller textil

Mor el

Volverás a la lista de los nombres
Luis M. de Pablo
Nascut el 44. Ingressa al noviciat el 62.
Treballa a fàbrica

Deixa la Companyia el 75

Volverás a la lista de los nombres

La protesta d'en Eugenio Arraiza

Entre los agradables recuerdos, también ha venido algún regustillo amargo: Que Moragues me trate de más viejo que él (dando muestras de lo mal que me conocía)

Seguirás llegint el text...