franco1.gif (9K)

MAIG 1970

pedro1.jpg (6KB)

ELS JESUÏTES DE
LA MISSIÓ OBRERA
ENTRE DOS GENERALS

General Franco
"Caudillo de España
por la gracia de Dios"
Pedro Arrupe
Prepòsit General
dels jesuïtes
Un estudi de les reaccions que es van produir en el col·lectiu jesuític de Missió Obrera al saber que el P. Arrupe -en el seu viatge a Espanya del maig del 70- faria una visita a Franco
A manera de pròleg A manera de "Nihil Obstat"

Anar a la Pàgina principal
I si parléssim de Déu
i de les seves coses?

Pàgina preparada per a
una resolució
de 1024 x 768Capítol Primer

La situació històrica


amb l'ajut d'en Alvarez Bolado
Capítol Segon

Altres enfocaments històrics


amb l'ajut d'en Jesús Giménez
i d'en Manuel Alcalá
Capítol Tercer

Franco i la Companyia de Jesús


amb l'ajut del
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús
Capítol Quart

Què és una Carta de germanor?


amb l'ajut del
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús
Capítol Cinquè

Abans del viatge
Pors, neguits i advertiments

Introducció
Primera secció: Les dues cartes de jesuïtes catalans
Segona secció: El document dels tres annexes
Tercera secció: El "postulat" del país basc
Quarta secció:   L'entrevista a vida nueva
Primera secció: Les cartes de protesta
Segona secció: La visita a "Les Escoles Professionals"
Tercera secció: La visita a La Malvarrosa
Quarta secció: Els records d'en Joan Lluís Clausell
Quinta secció: Carta dels jesuïtes de La Malvarrosa als jesuïtes de El Picarral
Sisena secció: Els que eren superiors també recorden... Ignacio J. Moragues
Setena secció: Els records d'un que va signar... Paco Calatayud
Capítol Sisè

L'etapa de València

Capítol Setè

L'etapa de Barcelona

Primera secció: La carta de Missió Obrera
Segona secció: La carta del "sector universitari"
Tercera secció: La xerrada a El Clot
Quarta secció: El "retall" de le monde
Quinta secció: Els que eren superiors també recorden... Víctor Codina
Sisena secció: Els records d'un que no va signar... Pere Borràs
Primera secció: Preparant el diàleg amb el P. Arrupe
Segona secció: El sopar a El Picarral
Capítol Vuitè

L'etapa de Saragossa

Capítol Novè

L'etapa del País Basc

Primera secció: També es van moure...
Segona secció: Alguns no es van assabentar...
Tercera secció: Conclusions
Primera secció: Situació de la Missió Obrera a Andalusia
Segona secció: Cercant documents i testimonis. Any 2002: per correu
Tercera secció: Cercant documents i testimonis. Any 2008: "treball de camp"
Capítol Desè

L'etapa d'Andalusia

Capítol Onzè

L'etapa de Madrid

Primera secció: El "plante" de Vanguardia Obrera
Segona secció: Què va passar en El Pozo del Tío Raimundo?
Primera secció: Entrevista a Urbano Valero (Provincial d'Espanya)
Segona secció: Nous documents trobats: noves puntualitzacions
Tercera secció: La reunió de Roma: la Missió Obrera a judici
Quarta secció: Per què Arrupe no us va contestar?
Capítol Dotzè

Per anar acabant...


La meva correspondència amb...Gràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.cat
15 Setembre 2003
Actualitzada: abril 2011
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Pàgina de "Coses de jesuïtes"Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)