Ir a la versión castellana
Necesitaràe;s l'Acrobat Reader
Si no el tens, doble click...
  Pàgina preparada per a
una resolució de 1024 x 768

franco1.gif (9K)

MAIG 1970

pedro1.jpg (6KB)

ELS JESUÏTES DE
LA MISSIÓ OBRERA
ENTRE DOS GENERALS

General Franco
"Caudillo de España
por la gracia de Dios"
Pedro Arrupe
Prepòsit General
dels jesuïtes
Capítol X
L'etapa
d'Andalusia


Secció Tercera
Cercant testimonis i documents
Any 2008: "treball de camp"
Un estudi de les reaccions que es van produir en el col·lectiu jesuític de Missió Obrera al saber que el P. Arrupe -en el seu viatge a Espanya del maig del 70- faria una visita a Franco
A manera de pròleg

Índex general

A manera de "Nihil Obstat"
Mi correspondencia con...
Contingut d'aquest capítol
* Situació de la Missió Obrera
a Andalusia

* Document: El Apostolado Obrero
y la visita del P. General

* Cercant testimonis i documents
Any 2002: per correu

* Cercant testimonis i documents
Any 2008: "treball de camp"

Cercant testimonis i documents
Any 2008: "treball de camp"

A finals d'abril vaig viatjar cap el sud...

La primera etapa a Andalusia fou la barriada d'Almanjáyar (Granada), a on ja m'esperava en Adolfo Chércoles en el seu pis de la quarta planta del carrer Molino Nuevo, un veïnat format majoritàriament per famílies gitanes. Malgrat elsa meus antics viatges a Granada, per la meva amistat amb Rafa Yuste, no havia tingut oportunitat de visitar-lo a la seva casa. Tampoc el tenia present com participant a les nostres habituals reunions de Missió Obrera a nivell estatal (jo hi vaig començar a participar a partir de 1975). Sí que recordava que feia uns quants anys, el 1989, ens havia donat els Exercicis a Lamiarrita amb el seu tema de les beaurançes.

La frase "ens havia donat els Exercicis" cal que sigui corregida, ja que Adolfo -amb molt bon criteri- es nega a "donar Exercicis" d'una setmana. Els Exercicis són un procés massa seriós per tants pocs dies...

Tot seguit ens vam posar a treballar. La conversa ja em va avisant del que aniré trobant: moltes dades biogràfiques, cap paper escrit guardat, pocs records precisos i concrets sobre el tema a tractar.

La part biogràfica de cada un d'ells (d'innegable interès) no queda recollida en el meu treball. I això per una doble raó com els explicava en els respectius e-mails: "En parte porque quiero ajustarme al punto concreto de mi trabajo, y también porque no quiero entrar en los terrenos de Ignacio Molina, que está haciendo esta parte más biográfica de vuestras vidas. Esto no quiere decir que no me hayan interesado los "excursus" ya sea sobre los gitanos, o sobre Pedro Closa, o sobre tu propia evolución dentro del mundo gitano... Todo esto queda guardado no sólo en la memoria del ordenador, sino también en la mía."

També em va donant una explicació del per què no s'han conservat records precisos i concrets del que ells van fer durant la visita del P. Arrupe a Granada: poques setmanes després ocorria la vaga de la construcció a Granada amb tres obrers morts i més d'un centenar de ferits. Adolfo recordava fins i tot la data: el 21 de juliol.

La meva memòria també tenia seleccionada (la memòria no és la capacitat de retenir, sinó de seleccionar)aquest esdeveniment, encara que no la data concreta del dia. A finals de juny del 70 m'havien ordenat de sacerdot. En aquells anys, les ciutats de Sabadell i Terrassa feien les vacances a partir del 18 de juliol. Els capellans obrers de la Parròquia de Sant Llorenç de Terrassa, a on col·laborava un grup de jesuïtes, també se n'anaven de vacances. Em van demanar si volia fer aquesta suplència i vaig acceptar-la. Podríem dir que em van fer un "contracte d'estiu". Recordo que a les misses del diumenge em va tocar avisar que faríem una missa pels obrers morts a Granada: era el meu primer anunci d'una missa contra el règim del general Franco.

Adolfo no guardava cap document ni recordava si hi havia hagut una carta dirigida al P. Arrupe. Recordava que el P. Arrupe havia ant a sopar a casa seva, a La Chana ("a La Chana, no; a La Virgencica"); que la visita ja estaria programada, ja que se li havia preparat sopar, ¡llàstima que la cuinera d'aquells anys ja no vivia al barri, ella sí que recordaria! Recordava que ell havia arribat tard, ja que havia seguit el seu horari normal de treball, però no podia dir res de com havia anat la conversa.

Em va assenyalar una doble pista a seguir: una, la del Pedro Castón, qui -com ja sabem- en aquells temps era un estudiant de teologia formant part d'un dels dos grups del Zaidín i actualment professor de sociologia a la Facultat de Teologia (La Cartuja); la segona, la de Gonzalo Sánchez Romero (més conegut com Puñales), qui, ja sacerdot en aquell temps, portava uns quants anys treballant a la construcció (primer a Sevilla i després ja a Granada) i era el "responsable" d'un dels pisos del Zaidín. Actualment, havent deixat la Companyia el 1981, seguia vivint a Granada.

Veure
La meva conversa amb...
Adolfo Chércoles

El dia següent, Adolfo em va acompanyar a la casa dels jesuïtes de la Facultat (Comunitat Cartuja), a on em va presentar a Pedro Castón. Vam aprofitar l'encara fresca del matí per parlar al jardí. La conversa va començar fent una mirada al llistat, en un intent de situar a cadascú en el seu pis: els uns al carrer Bailén nº 8; els altres al carrer Torremocha 4. A cada pis, a més a més dels que estudiaven teologia, hi havia un que ja era sacerdot (Gonzalo Sánchez, de malnom Puñales, i José Godoy, de malnom Pope) i que treballava.

...con la idea (que yo tengo entendida del Provincial) de que los de Misión Obrera tuvieran formadores de Misión Obrera. Entre ellos estaba Gonzalo que era el más antiguo en Andalucía.

Els quasi quaranta anys ja passats sempre deixen escapar alguna imprecisió...

Todos los escolares, vivíamos con Pope Godoy

Li plantejo la pregunta: Tots aquests es consideraven de Missió Obrera?

Vivíamos en un grupo de Misión Obrera... pero trabajando manualmente, trabajando manualmente, en esa época, en el piso nuestro, solamente estaba Pope Godoy, que trabajaba en los tranvías de Granada. El ya era sacerdote. Todos los demás estábamos estudiando teología.
Se consideraban de Misión Obrera, pero manualmente sólo habíamos trabajado yo, durante el magisterio, que había estado trabajando en Sevilla en la Compañía Sevillana de Electricidad.
Trabajando casi de continuo, quizás también Horacio Lara había trabajado un año en Huelva, pero no estoy muy seguro. Los otros habían trabajado en los veranos.

La Cartuja. Juny 1974

Malgrat el seu repetitiu "No recuerdo", alguna afirmació s'obre camí: va estar a la xerrada del P. General i també va estar al dinar. Sembla que aquests records tenen una base documental gràfica.

Pedro Castón darrera del P. Arrupe

Ahora lo he recordado porque en la revista jesuitas (nº 94, otoño 2007), dedicada a él, que tiene una portada azul, hay una foto, en esta escalera, de él con los estudiantes, y en ella, detrás de él, estoy yo.


El "sembla" està motivat perquè algú em va dir que l'escala és de construcció posterior al viatge de 1970

Wenceslao Soto al costat del P. Arrupe

Wenceslao Soto (al costat dret del P. Arrupe a la foto), actual soci i secretari del P. Provincial, amb qui he coincidit aquests dies de finals de setembre a la comunitat d'Almeria, em confirma que aquesta foto és del curs 1973-74, quan el P. Arrupe anà a Granada a inaugurar el nou edifici de la Facultat el juny de 1974. Ell era novici de primer any.Però no recorda si va haver-hi algun escrit, si es va discutir entre ells si anirien o no anirien als actes organitzats amb el P. Arrupe. Recorda, encara que ell no va assistir, que el P. Arrupe va anar a La Virgencica, explicant el motiu d'aquesta visita en aquests termes:

Supongo que por parte del Provincial había interés de que el P. Arrupe visitara también algo que en aquel tiempo, como eran los grupos de Misión Obrera en la Compañía, no acababa de estar bien visto en la Provincia y yo me imagino que le insistirían o le programarían esta visita para que se viera que el P. General estaba con todos.

I a l'actual professor de sociologia de la Facultat de Teologia li pregunto: I ara, quin judici fas de les reaccions d'aquest grup de jesuïtes per la visita del P. Arrupe a Franco? Aquesta visita era realment un escàndol pel poble com ells deien? Fou una reacció justificada en aquells anys? Fou excessiva?

Probablemente, en aquel tiempo, fue una reacción que estaba justificada. Entonces yo hubiera dicho que no tenía que ir a visitarlo porque había una objeción tal a la dictadura...
Ahora, desde mi posición de ahora, diría que fue una cosa exagerada, pues si una persona pública va a un país... Ahora, desde luego, creo que hizo bien en visitarlo.
La reacción de Misión Obrera fue fruto de las circunstancias: estábamos muy radicalizados políticamente, éramos contrarios a toda negociación, Franco era el diablo en persona para nosotros...

Veure
La meva conversa amb...
Pedro Castón

Vaig aprofitar per saludar personalment els PP. Joaquín Domínguez i Gabriel Verd, els quals m'havien donat el seu ajut a la primera part d'aquest treball.

Gràcies al P. Gabriel Verd, autor de l'article sobre Francisco Franco en el diccionario histórico de la compañía de jesús, vaig poder donar a conèixer la carta que el P. Assistent i els Provincials dels Estats Units van escriure el juliol de 1938 al general Franco per donar-li les gràcies i reiterar-li que tots els jesuïtes (¡ya desde el 18 de julio del 36!) estaven de la seva part. Aquesta carta, que havia estat traduïda per Pedro Arrupe aleshores als Estats Units a on havia fet la Tercera Prova, fou publicada per the woodstock letters (Vol. LXVIII, nº 2 [1939]).

Veure
La meva correspondència amb...
Gabriel Verd

Al P. Joaquín Domínguez, responsable de l'Arxiu de la Província, li havia demanat diversos documents. Entre ells, la carta que el P. Cuenca, Provincial de Andalusia, escriu l'any 1944 a tots els jesuïtes de la Província per explicar com li ha estat concedida a Franco la "Carta de Hermandad" (alguns diran que era més que una "carta de hermandad") per part de la Companyia de Jesús. I, també, la carta que, accomplint els compromisos de l'anterior, el P. Provincial d'Espanya, Pere Ferrer Pi, escriu als Provincials d'Espanya a la mort d'en Franco recordant l'obligació de tots els jesuïtes d'oferir "tres misas, tres comuniones y tres rosarios".

A ell també li havia demanat si constava, a la documentació existent en els arxius de la Cúria Provincial de la Bètica, que aquesta carta del P. Ferrer Pi havia estat reenviada a totes les cases de la Província, o només a algunes comunitats. O a cap.

En aquesta visita a l'Arxiu de la Província vaig poder trobar el número de noticias breves de la provincia corresponent a la visita del P. Arrupe a Andalusia, assabentant-me així que els PP. Fernando García Gutiérrez i Matías García Gómez havien rebut l'encarrec del P. Provincial d'organitzar la visita del P. Arrupe a Sevilla i a Granada respectivament. I, per casualitat, un document del P. Bermudo, El apostolado Obrero y la visita del P. General, que, encara que no tingués cap referència a la visita a Franco, em va semblar interessant i el vaig ja publicar a la primera secció d'aquest capítol.

Veure
La meva correspondència amb...
Joaquín Domínguez

El meu "treball de camp" continuaria a Sevilla, a on em van donar hospitalitat la comunitat del col·legi de Portaceli. Pel matí, entrevista a la Cafeteria Arlés del carrer Canalejas, amb Francisco Collantes Terán, més conegut com Curro. Encara que havia sentit parlar molt d'ell, no el coneixia personalment, però no tinguérem problemes a l'hora d'identificar-nos. Des del primer moment ja em vaig adonar en quines aigües navegaríem: no recordo res de les coses d'aquells anys. Podem, però, descartar ("porque sí que me acordaría") que estigués a la reunió de La Virgencica i que hagués assistit a la xerrada del P. Arrupe als estudiants de teologia.

Tengo mala memoria, pero yo me acordaría de una reunión y cena con Arrupe.

Vagament pot recordar alguna reunió entre ells per discutir si assistirien o no a les reunions amb el P. General. A la Facultat amb el conjunt d'estudiants o en el pis entre vosaltres?

A tanto ya no puedo llegar

No em queda més remei que fer aquest breu resum: "Així, doncs, de l'Arrupe no recordes res: ni si el vas veure ni si no el vas veure". Aquest resum no és de desànim o de fracàs, doncs en aquestes converses el que era més impportant no era l'obtenció de dades o detalls concrets. Durant la conversa ha anat passant tota una trajectòria vital que aquí, per les raons ja exposades, no queda reflectida.

Una cosa són els records i una altra és la capacitat de reflexionar sobre uns esdeveniments ocorreguts en una situació determinada. Era escandalosa pel poble la visita d'Arrupe a Franco?

Haciendo un esfuerzo de ponerme en aquella situación, creo que sí que sería escandalosa. La capacidad de tolerancia que hemos tenido después, en la transición, a todos los niveles y en todos los grupos sociales, progresistas y de izquierda radical, no la teníamos entonces...
Hemos tenido que aprender cierta tolerancia y comprensión en los análisis históricos que nos ha hecho relativizar el análisis y el juicio y la valoración de las actuaciones que teníamos entonces, pero en aquel tiempo yo creo que sería bastante negativo que Arrupe se fuera a ver al viejo.
Nosotros teníamos un buen concepto de Arrupe, como el de una persona que nos había apoyado en todo el mogollón este... Todos sabíamos que podían existir tensiones, pero que podíamos contar con su apoyo tácito o no tácito... Que él entendía nuestra situación, cosa que no hacían otros superiores más cercanos, que había una predisposición a entenderse... Y que de pronto este señor que era una cierta esperanza, venga acá y se vaya a verlo, me imagino que sería bastante negativo. Yo sigo pensando que no tenía que haber ido, incluso con esto que ya te he dicho de la tolerancia y comprensión.
Pero si quieres saber lo que yo ahora pienso... Siempre hay los compromisos, si él es el representante de la Compañía de Jesús que viene a España, tiene sus compromisos, ya los trae en la maleta.
No recuerdo ahora si cuando viene Arrupe ya había empezado Tarancón a distanciarse o los de Montserrat... Si este distanciamiento todavía no se había producido, la visita de Arrupe a Franco sería más disculpable, ya que no puede llegar pegando patadas.
Podemos entender que él es un personaje público. A pesar de eso yo sigo pensando que no tenía que haber ido, porque no siendo necesario, porque no es un jefe de estado, como el Papa, no tiene obligación por el cargo de hacerlo; entonces si lo hace es una toma de postura.

Veure
La meva conversa amb...
Curro Collantes

Una informació inesperada...

Vaig menjar amb la comunitat de Portaceli. Durant el dinar vaig sentir que, tres o quatre plats més enllà, estaven parlant de la visita del P. Arrupe a Granada. Possiblement aquesta conversa sorgia a conseqüència dels meus comentaris sobre l'entrevista amb Curro Collantes. Allà hi havia algú que recordava alguna cosa... Vam quedar per veure'ns després de la migdiada.

A l'any 1970 era un estudiant de teologia i recordava que, mentre el conjunt de professors i estudiants de la Facultat esperaven a la porta l'arribada del P. Arrupe, el P. Provincial i Horacio Lara, sota una olivera, discutien. Una imatge que la seva memòria havia seleccionat. Naturalment, no sabia de què discutien.

Per la tarda, a l'Alameda de Hércules, em vaig trobar amb Horacio Lara i vam fer la xerrada en el Bar La Norte. Horacio, com ja sabem, ja m'havia donat una primera resposta l'any 2002:

¿Ingenuïtat de Pedro Arrupe?
¿No puede ser una ocasión en que yo personalmente puedo hablar de problemas que pueden favorecer muchísimo a la clase obrera?
A la xerrada de El Clot

Comencem amb el llistat i a la meva pregunta de si tots aquells estudiants que vivien en els dos pisos del Zaidín es consideraven de Missió Obrera...

¿Y esto cómo se clasifica? ¿Cómo se sabe quién es y quién no es?

Fem un intent de col·locar a cadascú en el seu pis i m'estranya de que en un pis tots siguin estudiants sense un responsable ja sacerdot (és una dada a comprovar).

M'oblido de preguntar si el reunir en dos pisos als estudiants de "Missió Obrera" era, per part dels superiors, una mesura profilàctica: que no arribessin a contaminar la resta d'estudiants.

Confirma l'existència d'un escrit per ser lliurat al P. Arrupe, sense poder precisar en quins termes estava redactat.

Yo sé que existía este papelito y me da a mí la impresión de que yo lo tuve...
Yo sé que hubo un documento, una carta, que se le entregó a Pedro Arrupe, en mano, por Pedro Closa... Si se la entregó Pedro o si esto funcionó de otra manera, esto yo ya no te lo puedo decir.

Li comento la informació rebuda sobre la seva discussió, sota una olivera, amb el Provincial

Yo no lo recuerdo... Quizás, ya te digo yo que quizás, ahora que me lo comentas... Es como si hubiera allí algo... Es posible que se diera... Pienso que yo podría llevar la carta para dársela a otra persona de Misión Obrera, y que Muñoz Priego dedujo que si estaba esperando a Arrupe podía ser para entregarle la carta, puesto que debía conocer que no iba a quedarme en la reunión con él.

D'haver estat amb el P. Arrupe, ja sigui a la xerrada amb els estudiants de la Facultat o al sopar de La Virgencica, ho recordaria. Però, com ja sabem, han passat quasi quaranta anys...

Por lo visto nadie de la gente de Misión Obrera fue a los actos "oficiales".

Li demano que m'expliqui una mica més aquesta frase del seu escrit del 2002: "La visita a La Chana fue una habilidosa salida para "compensar" el vacío, que se debía a lo que se debía"

El vacío que hicimos nosotros a la visita de Arrupe en Granada, y como siempre vamos con una de cal y otra de arena, entramos en el campo de las compensaciones... Y el vacío se debía a que había una dictadura, que no se reconocían derechos elementales, que Jesús de Nazaret estaba tapado por una iglesia nacional-católica, que existía una dura represión y explotación, etc.

Entonces esta visita a Franco significaba mucho por la tensión existente que nos tocaba sufrir... Era incomprensible... Las razones de unos eran incomprensibles para los otros...

Nuestra protesta ante Arrupe fue una cosa de coyuntura, expresar un poco de frustración, unas quejas, unas limitaciones; una cuestión de la Orden, una discrepancia interna... Yo vi esto como una tensión puntual... una indignación...

I ara...

Ahora, con los 38 años de distancia y las modificaciones vividas, uno puede intentar comprender al 'pre-pósito', que le tocaba ir navegando en el filo de la navaja, entre dos aguas, tratando de contemporizar, de no hacerle feos a nadie, de tener algo descontento a todos, pero... lo menos posible, quizás. Impedido de actuar tan libremente como quienes tratábamos de vivir encadenados a las gentes que estaban y, algunas se sentían, hostigadas, humilladas, oprimidas.

Veure
La meva conversa amb...
Horacio Lara

Em va doldre que aquesta trobada no es pogués prorrogar una mica més, doncs ja tenia cita convinguda amb el P. Fernando García Gutiérrez, actualment superior de la comunitat Sagrado Corazón de Jesús, situada al carrer Jesús del Gran Poder. Ja sabem que havia estat anomenat pel P. Provincial com "coordinador general de la visita del P. Arrupe y organizador de la visita a Sevilla". Era una visita obligada. Pel catàleg vaig veure que pertanyia a la Província jesuítica del Japó (company, doncs, durant molts anys del P. Arrupe) i que seguia relacionat amb el Japó com "Director Secretariado Provincial de Misión Japón".

Des del primer moment ja em diu que de "organitzador" res de res; que ja tot venia molt bé organitzat. Els anys no passen en va i li és impossible donar-me una resposta a la pregunta sobre quin significat i quina importància es va donar (entre els superiors) a l'absència dels jesuïtes de Missió Obrera a la reunió-diàleg que el P. Arrupe va tenir amb els jesuïtes en el saló del cinema del col·legi de Portaceli, absència que el P. Alcalá destacava a la seva crònica.

Però m'assabentava d'una cosa que no deixava de tenir el seu interès. El P. Arrupe defensava la seva visita a Franco (per exemple, a València) justificant-la per un deure d'agraïment envers Franco. Què havia d'agrair Arrupe a Franco? A petició del P. Arrupe, a la seva etapa del Japó, Franco havia concedit "papers" a un grup de jesuïtes hongaresos que havien fugit del seu país i anaven totalment indocumentats, amb perill eviden de ser retornats al seu país. El P. García Gutiérrez recordava els seus noms i les seves fesomies, doncs havien estat els seus companys en el Japó.

Coneguda la seva amistat amb el P. Arrupe (que queda reflectida en el seu llibre El Padre Arrupe en Japón que va tenir l'amabilitat de regalar-me'l) em vaig animar a fer-li d'altres preguntes: si el P. Arrupe, en alguna ocasió posterior s'havia referit, a nivell col·loquial, a aquestes reaccions de la Missió Obrera. Em va dir que no li constava.

I també si la lletra de la carta de l'Assistència dels Estats Units a Franco de juliol de 1938 podria ser del mateix P. Arrupe.

Em va acompanyar fins el carrer per indicar-me el camí de retorn i continuava excusant-se d'haver estat de molt poc ajut. El vaig tranquilitzar dient-li que aquestes entrevistes "con gente importante de la Orden" tenien per a mi un valor afegit: el que alguns, que mantenen certs recels davant els meus afanys investigadors, no es creguin que faig un viatge de Tarragona a Andalusi només per parlar amb jesuïtes que han anat sortint.

Veure
La meva correspondència amb...
Fernando García Gutiérrez

No entrava en el meu itinerari la població de Montilla, a on, a dia d'ara, el P.Matías García Gómez és l'actual vicesuperior de la comunitat San Juan de Avila. Havia estat el "presumpte" organitzador del viatge del P. Arrupe a Granada i en aquell temps era el Viceprovincial de Formació amb responsabilitat directa sobre els estudiants. Em vaig posar en contacte amb ell per correu, sense haver rebut fins ara cap resposta, cosa potser deguda al període estival.

Subject: Viaje Arrupe mayo 1970
Date: Fri, 4 Jul 2008 21:26:03
From: Miquel Sunyol
To: Matías García

[...]

Ya sé que han pasado muchos años y que muchas cosas ya se habrán escapado de la memoria… A pesar de ello me animo a hacerle las siguientes preguntas.

La reunión-cena del P. Arrupe en La Chana (La Virgencica) ¿fue una visita que ya estaba programada? ¿Fue programada respondiendo a deseos expresados con anterioridad por el P. Arrupe? ¿Fue programada por Ud. (y por los que organizaban el viaje desde aquí) para dar un apoyo a la Misión Obrera ante la Provincia que quizás no acababa de ver con buenos ojos esta manera de ser jesuita?

En la relación escrita por el P. Alcalá se lee: “Ésta (la charla con los teólogos) tiene que ser interrumpida porque el P. General quiere visitar a la misión obrera jesuítica en el Barrio de La Chana”.

En las Noticias Breves podemos leer: “Concluye esta charla con los teólogos y marcha a la barriada de La Chana, donde cena con los que trabajan en dicha barriada con los gitanos”

¿Cuál de estas dos formulaciones es más correcta? Ya sabe que no tiene las mismas connotaciones la frase “misión obrera” que “trabajar con los gitanos”.

El “querer visitar a la misión obrera” ¿es una “respuesta” a los de la Misión Obrera de Sevilla que no asistieron a la reunión que el P. Arrupe tuvo en Sevilla? Recuerde que el P. Arrupe, en Valencia, fue a La Malvarrosa a visitar a los que no le habían querido recibir.

¿Acompañó Ud. al P. Arrupe a La Chana? Si es así, ¿qué puede recordar de ella? ¿Asistieron a ella sólo los jesuitas de La Chana o también otros estudiantes de los pisos de Bailén y Torremocha? ¿Se habló de la visita a Franco? ¿Cuál fue el tono de la conversación?

¿Existió algún documento (por ejemplo, una carta) del grupo de Misión Obrera para ser entregada al P. Arrupe? ¿Los de Misión Obrera le manifestaron a Ud. o al P. Provincial su opinión sobre la visita del P. Arrupe a Franco?

¿Tuvo Ud. conocimiento de alguna “reacción” de los estudiantes de la Facultad sobre esta visita del P. Arrupe a Franco? ¿Hubo algún grupo que no asistió a la charla del P. Arrupe a los teólogos?

Passat aquest "període estival" va arribar la resposta d'en Matías García Gómez

Subject: Re: Viaje Arrupe mayo 1970
Date: Fri, 12 Sep 2008 13:16:10 +0200
From: Matías_García
To: Miquel Sunyol

Querido Miguel:

Con dos meses de retraso te adjunto la carta que (con fecha 17 de julio) te escribí poco después de recibir la tuya y que entonces no te envié porque quise proporcionarsela primero por e-m al P. Muñoz Priego, por si él tenía que hacerme alguna observación sobre su contenido. Pero -como no acaba de reaccionar- te la envío ya sin ninguna modificación. Te la remito además por correo ordinario, por si no te llega bien por el electrónico. Para cualquier duda o pregunta que todavía tengas, aquí me tienes a tu disposición.

Te felicito por tu iniciativa, ya que considero muy importante todo lo que haga conservar con exactitud la herencia de Arrupe.

La resposta del P. Matías García Gómez
(versió condensada)

Antes de pasar a contestar tus preguntas te adelanto lo siguiente:
 1. Ante todo que, aunque no logro recordar tu cara, creo haberte visto y tratado en alguna ocasión (casi con seguridad en alguna reunión con la Misión Obrera).
 2. Que, al recibir tu carta, apenas me quedaba en la memoria un vago recuerdo del asunto objeto de tu consulta.
Hoy. con ayuda de las consultas ya mencionadas [al P. López Azpitarte, Rector del Teologado en 1970, y al P. Alejandro Muñoz Priego; el Provincial de aquellos años] y tras un esfuerzo por recordar con mayor precisión, puedo responder a tus preguntas en los siguientes términos:
 1. Efectivamente fui Viceprovincial de Formación en Andalucía (a la vez que continuaba siendo Rector de la Facultad) desde agosto de 1969 a agosto de 1971. Además fuí yo quien llevó la organización concreta de dicha visita en Granada.
 2. [...]
 3. Dependiendo del "Colegio Maximo" existían en ese año de 1970 dos "statio(nes)" o comunidades de inserción, de carácter bastante diferente: la de la "Chana" (que poco antes había estado en la fábrica abandonada y ruinosa de "Sta. Juliana" y posteriormente estaría en "La Vigencica") y la del barrio del "Zaidín"). La primera existía desde 1960 y sus miembros compartían muy de cerca la vida de los gitanos más desamparados; la segunda -creada en 1969 y ubicada en un piso "normal" del nuevo Barrio del Zaidín- estaba compuesta por algunos miembros de la Misión Obrera y varios escolares, más o menos orientados a ella. Por su vinculación con el Teologado ambos "coetus" eran formalmente prolongaciones de una casa de formación y, por tanto pertenecía al Sector del que yo era Viceprovincial. En el año 1970 el Ministro de la Chana era Adolfo Chércoles y el del Zaidín Gonzalo Sánchez Romero.
 4. La visita del P. Arrupe a Chana no estuvo prevista con anterioridad. Ella no respondió, por tanto, ni a deseos previos del P. Arrupe, ni a la programación que yo preparé. En mi archivo de Granada he podido encontrar el "horario" elaborado por mí para ese día; el último acto que consta en él es un encuentro con los teólogos en el Colegio Máximo.
 5. ¿Por qué se produjo entonces esa visita a la Chana?. Como antes te adelanté, al recibir tu carta yo sólo conservaba un vagísimo recuerdo de lo entonces ocurrido, aunque en mi interior lo vinculaba -sin más precisiones- con lo sucedido en Valencia, Sevilla, etc., y con la visita de Arrupe a Franco. Por lo que en seguida te diré, la verdad es que yo nunca lo supe de forma concreta, ni tampoco me preocupó gran cosa, ya que el hecho se vivió en Granada sin ningún dramatismo. Tampoco el P. López Azpitarte, Rector entonces del Máximo, recuerda nada al respecto.
 6. Pero. entonces, ¿qué fue lo pudo que dar pie a la visita del P. Arrupe a La Chana?. Todo lo que yo sé hoy al respecto me viene de la conversación mantenida con el P. Alejandro Muñoz Priego el pasado día 12 en Montilla.
  1. Ante todo me confirmó en lo que yo ya sabía: que la visita a la Chana no estaba prevista:
  2. Me dijo además que, en la mañana de ese día (el de la visita del P. Arrupe a Granada), él se desentendió casi del todo de la marcha de la visita, porque Horacio Lara le pidió hablar con él para exponerle las mismas o parecidas razones contra la visita del P. Arrupe que ya habían manifestado en otros lugares algunos miembros de la Misión Obrera. La conversación fue muy larga y dura y consumió una buena parte de la mañana, pero finalmente Horacio cedió y desistió de todo tipo de actitud de protesta.
  3. De hecho no la hubo y la reunión de la tarde con los teólogos transcurrió con total normalidad y sin ninguna ausencia significativa. El P. Muñoz Priego no me precisó si algún jesuita de Granada compartía los planteamientos de Horacio Lara. En mi opinión ellos podrían haber sido compartidos, con más o menos firmeza, por algún otro de la comunidad del Zaidín, pero dudo mucho de que también se sumasen a ellos los de La Chana.
  4. Por tanto, la visita de Arrupe a La Chana (no al el Zaidín) parece que tampoco tuvo nada que ver (al menos directamente) con lo dicho en b, sino que se debió a un deseo de última hora del P. Arrupe por conocer esa experiencia de inserción entre los gitanos y compartir una frugal cena con ellos, antes de tomar el tren para Madrid.
 7. Dicho lo anterior, contesto tus preguntas concretas a este respecto:
  1. No haya razones para interpretar la visita a La Chana como un apoyo a la Misión Obrera (tampoco para lo contrario)
  2. De las dos expresiones utilizadas en las dos relaciones escritas mencionadas por ti, creo que es más exacta la de las Noticias Breves: "marcha a la barriada de La Chana, donde cena con los que trabajan en dicha barriada con los gitanos". La del P. Alcala ("visitar a la misión obrera jesuítica en el Barrio de La Chana") puede incluso estar influida por los acontecimientos anteriores; además es muy probable que el P. Alcalá no haya sabido nada de la conversación del Provincial con Horacio Lara (yo mismo, a pesar de ser por entonces el Viceprovincial de Formación, no lo supe hasta el pasado 12-VII-08). En realidad el "coetus" de La Chana no era en sentido estricto un grupo de Misión Obrera, al menos en el sentido de acentuar la condición "obrera" y de "clase", sino una realidad de inserción con los "pobres" y, en concreto, entre los "gitanos".
  3. Creo que ni yo, ni el Rector del Máximo (P. López Azpitarte) acompañamos al P. P. Arrupe en su visita o, al menos, ninguno de los dos lo recordamos. Tampoco lo recuerda el P. Muñoz Priegó. Según él, sólo acompañaron al P. Arrupe en su visita a la Chana y luego al tren, el dicho Provincial y -casi con seguridad- el P. Alcalá (que ese misma noche volvería con Arrupe en tren a Madrid) y el que condujera el coche (¿el Hno. Socio?). Aparte de estas personas, los asistentes a la reunión fueron únicamente los componentes del coetus de la Chana, pero no los del Zaidín.
  4. Según el mismo P. Muñoz Priego, en dicha reunión no se habló de ningún tema conflictivo y el tono de la conversación debió ser el que describe el P. Alcalá en el texto que tú citas.
  5. Ni el entonces Provincial ni yo recordamos (y, más bien, lo excluimos) que los del grupo de Misión Obrera hayan entregado una carta a Arrupe. Salvo lo ya dicho acerca de la conversación del Provincial con Horacio Lara, ni el dicho Provincial, ni yo recordamos que los de la Misión Obrera nos hayan hablado (al menos, de forma reivindicativa) de la visita de Arrupe a Franco.
  6. Con los matices ya antes indicados (en b), los dos coetus dichos creo que podían ser considerados de Misión Obrera (al menos en sentido amplio y ya en este curso 1969-1970). En cambio no puedo recordar ahora si todos y cada uno de los componentes de los mismo era considerados miembros de dicha Misión. Es posible que mi documentación guarde alguna lista a respecto.
  7. Aparte de estos dos coetus, no existían de momento otros pisos de estudiantes de teología.
Esto es todo o que te puedo decir sobre el tema.
Termino alegrándome y felicitándote por la tarea de investigación que te has impuesto.

Compareu amb el que diuen a continuació Rafa Yuste i Juan José Hirschfeld, els quals assistiren a la reunió

Veure
La meva correspondència amb...
Matías García Gómez

Rafa Yuste, el 7 d'agost del 2008, compleix el que havia promès 16 de juliol de 2002

Te contestaré a tu carta más detenidamente. Por ahora puedo decirte que yo asistí a esa reunión en La Chana con Arrupe. Quien más podrá darte detalles de la misma (porque seguramente conserva el dossier de los escritos y de esa carta que buscas) es Horacio Lara.

I unes setm,anes més tard (8 setembre 2002) tornava a remitir-me a Horacio

Pero, sin duda, Chércoles y Horacio (si te has puesto en contacto con ellos) pueden aportarte lo sustancial. Yo estaba allí de comparsa, entre los dos estudiantes de teología que habían señalado para asistir a la reunión.

No és, doncs, estrany que jo durant tots aquests anys pensés que Horacio Lara era un dels estudiants que havien assistit a la reunió de La Chana, sense que em quedés clar si el "comparsa, entre los dos estudiantes de teología" significava que hi havien anat dos (Rafa i un altre) o tres (Rafa i dos més). Aquests darrers dies, per telèfon, em deixava les coses clares: els dos estudiants escollits havien estat ell mateix i en Juan Hirschfeld (alias el Cheché), ambdós del segon curs de teologia. Queden per aclarir les raons d'aquesta elecció.

Visita de Arrupe a España
y reacción del grupo de Misión Obrera ante la visita del mismo a Franco.

Querido Miquel:
Ya que quieres, te voy a poner los pocos recuerdos del tema que soy capaz de rescatar de mi memoria.
Como cosa general, recuerdo que Misión Obrera (entonces muy amplia) y otros compañeros jesuitas no encuadrados en la misma, reaccionó en contra de la anunciada visita, una vez que se conoció la agenda de Arrupe en España. Quiero entender que la contestación consistió en dos planteamientos: por una parte, hacerle llegar a Arrupe un documento en el que censurábamos dicha visita y pedíamos se anulara. Por otra parte, si no se conseguía ese objetivo, hacer un plante o boicot a la visita, no asistiendo a los encuentros que Arrupe iba a mantener con los jesuitas en cada Provincia (o en varias de ellas, no sé si en todas).
Creo que, quizá como reacción a esa postura, los que organizaban su visita programaron (o, si ya estaban programados, intensificaron) encuentros con miembros de Misión Obrera en las diversas provincias. El de nuestra provincia bética se programó para realizarlo en la statio de la Virgencica, donde estaba el grupo que se había insertado en medio gitano. Pero se amplió a otros miembros de Misión Obrera de Granada. En concreto, de los dos grupos del Zaidín fuimos tres personas (si no recuerdo mal): Gonzalo Sánchez Romero (alias, Puñales) del grupo de ya ordenados y Juan José Hirschfeld (alias, Cheché) y yo, del grupo de estudiantes de teología.
Mi recuerdo de la reunión es muy vago. Sí quiero recordar que llevábamos la intención de entregar a Arrupe la carta de "censura" de su visita a Franco. No sé ahora con exactitud si era una carta redactada en Granada o era una carta colectiva de la Misión Obrera redactada por representantes de los diversos grupos de las provincias. También quiero recordar que había intención de repartir esa carta entre los compañeros jesuitas que iban a asistir al encuentro general con Arrupe.
Pero, a decir verdad, no recuerdo si efectivamente se le entregó la carta en la reunión (me inclino a pensar que sí) y si se repartió la carta entre los jesuitas béticos asistentes a la reunión con Arrupe en Cartuja. Tampoco soy capaz de afirmar si se llevó a cabo el "plante", no asistiendo a esa reunión general, o sí asistimos.
El recuerdo que sí tengo claro es que yo asistí a una reunión de Arrupe con los familiares de los jesuitas. Mi padre se había desplazado de Fernán-Núñez a Granada para asistir a ese encuentro.
Es todo lo que, sin ningún documento delante, puedo recordar.

No està malament, sempre val la pena esperar sis anys... però durant tot aquest temps hagués pogut trobar la "carpeta azul con gomas" amb els papers de Missió Obrera que Horacio Lara li va lliurar quan "se le abandonó por la orden".

Més tard, a mitjans de novembre, després de llegir el que ja tenia publicat, em fa altres precisions:

Por supuesto, Matías no está en lo cierto, en cuanto a que la reunión y cena fue exclusivamente con los de La Virgencica y no asistió nadie del Zaidín. Estuvimos Gonzalo Sánchez Romero, Cheché y yo (la razón de la elección de nosotros no la sé, sólo que fue Gonzalo quien lo propuso). Y por supuesto que el tema de la visita a Franco se había hablado entre nosotros y no era sólo una cosa de Horacio.

Cheché, como veurem a continuació, amplia més encara el cercle d'assistents.

Veure
La meva correspondència amb...
Rafa Yuste

Al Rafa Yuste li haig d'agrair la pista d'en Juan José Hirschfeld Cobian (més conegut com "Cheché") el qual l'any 70 era estudiant de segon de teologia, vivia al Zaidín (en el pis de Torremocha) i que havia assistit a la reunió de La Virgencica.

Després d'un contacte telefònic i d'un e-mail i d'una espera de tres mesos, m'arribava la seva resposta:

He demorado mi respuesta tratando de refrenar mi inicial impulso de atender tu solicitud quizás un tanto irreflexivamente. Pero he de admitir que mi retraso ha sido excesivo. ¡Perdona!.

No obstante, antes de responder a tus cuestiones, quiero que sepas que tu llamada me produjo una honda alegría pues, aunque no nos conozcamos, tus pretensiones me han hecho evocar una etapa inolvidable y muy enriquecedora de mi vida. Aquellos años de plena dedicación en el compromiso común de cambiar a la Iglesia y combatir el nacional-catolicismo ideado por Gomá y liderado por Franco, ¡...esa bestia!.

Alguns paràgrafs de la seva llarga resposta ja estan inclosos en els capítols anteriors

I, tocant ja la visita del P. Arrupe, diu el següent:

Y en esas andábamos
cuando se anuncia la visita de Arrupe a España.

En efecto el anuncio fue per se impactante y a cuantos estábamos comprometidos con el movimiento obrero se nos encendieron todas las alarmas. Por Semana Santa, como venía siendo costumbre en los últimos años, nos reunimos en El Pozo del Tío Raimundo para intercambiar experiencias y reflexionar colectivamente. Puñales y yo asistimos al encuentro. Como no podía ser de otra forma la visita de Arrupe fue el tema estrella.
Acordamos reclamar de los organizadores del viaje que rechazaran cualquier tipo de contacto con el dictador y sus colaboradores y un trato no discriminatorio hacia la gente de Misión Obrera y que, por tanto, Arrupe acudiera a nuestro entorno y se hiciera visible entre nuestros vecinos y compañeros. Por supuesto, aun sabiendo que era una ilusa pretensión, los tres grupos de Granada nos comprometimos a presionar para que Arrupe se marchara de España sin regalarle al dictador el retrato que tanto deseaba.
Y lo de "ilusa" viene a cuento porque en una España donde nuestros obispos ocupaban escaños en Las Cortes del Dictador, se corresponsabilizaron con las más perversas fechorías de los adalides de la Santa Cruzada, nos hacían pedir a diario en todas las misas por nuestro obispo y por nuestro caudillo y paseaban bajo palio, al igual que al "Santísimo", al dictador. ¿Podía esperarse que escucharan nuestra demanda? Evidentemente no.
Desde un principio los organizadores del viaje nos presionaron con toda clase de argumentos para que asistiéramos al encuentro con Arrupe en Cartuja pero nos mantuvimos firmes en los criterios comunes de El Pozo, convencidos además de que cederían como había sucedido en otras Provincias. Tal como lo decidimos en varias reuniones de los tres pisos, comunicamos explícitamente a nuestros superiores que no asistiríamos a los encuentros oficiales y que esperábamos que Arrupe no nos discriminara sino que por el contrario su visita sirviera para respaldar nuestra visión evangelizadora.
Al parecer, Arrupe sí estaba dispuesto a reunirse con nosotros y el escollo principal en un principio era el lugar de encuentro, pues desde un principio se nos dijo que podíamos hacerlo si nos desplazábamos a Cartuja. Los poderes fácticos de la Facultad de Teología se oponían radicalmente no sólo a que se desplazara a nuestros barrios, sino también y sobretodo a que se evidenciara un trato preferencial precisamente con nosotros. De ahí que a alguno de los posibilistas o malabaristas protocolarios que le acompañaban se le ocurriera lo de La Virgencica, alternativa más vendible por tratarse de una célula jesuítica en un barrio gitano. Esto es importante pues lo intolerable habría sido que la visita de Arrupe pudiera interpretarse como un respaldo explícito a nuestro compromiso con el movimiento obrero. No en vano el Gobierno y sus palmeros consideraban, desde luego con bastante fundamento, que los peores enemigos del Régimen en aquellos momentos eran los universitarios, los obreros y los curas jóvenes.
Quiero recordar que desde El Zaidín intentamos concretar un escrito para entregarlo al P. Arrupe, pero no hubo consenso y decidimos sencillamente hacerle ver que una posible foto suya con Franco era un tiro a la base de flotación de nuestra credibilidad y compromiso con el mundo obrero. Y así lo hicimos, aunque Arrupe ni rebatió nuestros argumentos ni se posicionó explícitamente.
La sensación que siempre he tenido de aquel momento es que aquel buen hombre estaba muy por encima de tanto "carca" y que desde luego entendía en profundidad nuestra actitud y nuestras pretensiones. Pero nuestra Jerarquía y Roma le hicieron tragar otro sorbo de esa pócima que a mayores dosis acabaría con él.
Sí quiero dejar constancia que la visita se decidió a última hora y casi por sorpresa. En realidad fue una escala entre la despedida de Cartuja y la estación de RENFE para abandonar Granada.
Fue un acto muy sencillo como correspondía al entorno. Los asistentes apenas si cabíamos en aquella pequeña casita prefabricada de "protección oficial". Éramos muchos, pues además de nosotros también asistieron los más íntimos colaboradores/as del barrio, incluido el titular de la Parroquia P. Quitián, también cura obrero. En torno a una mesa camilla compartimos un aperitivo-cena y entre todos respondimos a las muchas cuestiones que nos fue planteando Arrupe.

A mi pregunta de si ahora, cuando ya han pasado más de treinta años, considera excesiva la reacción de Misión Obrera, responde:

Finalmente me preguntas si creo que estaba justificada la actitud de la gente de Misión Obrera.
Creo que sí. Pasados treinta años y viendo la evolución de las partes en litigio no me cabe la menor duda.
A la Iglesia romana y española le sobra soberbia y poder y carece de fe. Puede que crean en "Dios", pero desde luego no en el Jesús de los evangelios. Nosotros pretendimos encarnarnos en ese mundo obrero del que la Iglesia había apostatado posicionándose con el poder ilegítimo de quienes lo usurparon cruentamente. La Iglesia fue un cooperador necesario de quienes oprimieron y masacraron al pueblo español. ¿Hubiera sido posible el franquismo sin el apoyo explícito de la jerarquía eclesiástica nacional y la complicidad del Vaticano?

Veure
La meva correspondència amb...
Juan José Hirschfeld

Després d'uns mesos d'haver donat per acabada la investigació sobre les reaccions que s'havien produit a Andalusia, em va arribar de manera inesperada un e-mail

Hace unos días, bicheando por internet, encontré tu indagación sobre la visita de Arrupe al general Franco y las reacciones de quienes estaban entonces en la Misión Obrera. Vi algunas de las cartas de viejos amigos a los que hace siglos que no veo y encontré un par de veces mi nombre. Soy el Bosco que andaba por el Cerro del Águila. Buenos tiempos aquellos.

Ya sabem, per la Crònica oficial del P. Manuel Alcalá, que els jesuïtes del Cerro del Aguila (Sevilla) no havien fet acte de presència a la reunió del P. Arrupe amb els jesuïtes d'Andalusia Occidental celebrada al Col·legi de Portacoeli (Sevilla).

Quería más que otra cosa felicitarte por tu trabajo. Por lo que respecta a la visita de Arrupe, debo decirte que apenas recuerdo el hecho. Si sé que no nos preocupó en absoluto la visita a Franco: dábamos por perdida la posibilidad de evitarla y pensábamos que de la institución eclesiástica poco cabía esperar.

Les seves preocupacions anaven per altres viaranys

Por entonces, además, andábamos metidos los tres del Cerro del Águila (Eduardo Chinarro, ya fallecido, Antonio Paredes y yo) en un proyecto de interés: iniciar una página de información laboral en el correo de andalucía que habían negociado con ese periódico, simultáneamente, Comisiones Obreras (Eduardo Saborido) y UGT (Felipe González) y habían confiado su elaboración a nuestro criterio. Entre ese menester, el trabajo de cada día y alguna que otra ocupación clandestina, apenas nos quedaba tiempo para mucho más.

Conclusió

En fin: que la visita de Arrupe apenas significó algo para nosotros que pocos años después dejaríamos la Compañía de Jesús...

Veure
La meva correspondència amb...
Juan Bosco Díaz Uremeta

Aquells dies també era notícia... Pròxim Capítol

I què va passar a Madrid?

(En preparació)

seat600 (203K)
la vanguardia española, 9 de maig de 1970Gràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.cat
27 agost 2008
Última actualització: març 2017
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Pàgina de "Coses de jesuïtes"

Altres temes


 

Teologia Indígena         Catequesi nadalenca         Catequesi eucarística         Coses de jesuïtes
Amb el pretext d'una enquesta         Spong el bisbe episcopalià         Altres temes