Repassem l'ortografia

 

 

Lliçons

 

Exercicis

 

 

Les vocals

 

Les vocals a/e, o/u

La a i la e

La o i la u

 

 

L'apòstrof

L'apòstrof

 

 

La síl·laba

Recompte de síl·labes

La síl·laba tònica

 

 

L'accentuació

L'accentuació

L'accent obert i tancat

L'accent tancat a la e

L'accent obert i tancat

L'accent diacrític

 

 

 

La dièresi

La dièresi

 

 

Les consonants

 

La p i la b

La p i la b

La t i la d

La t i la d

La c i la g

La c i la g

 

 

La b i la v

La b i la v

 

 

La essa sonora

La essa sonora

La essa sorda

La essa sorda

 

 

La x

La x

 

 

La g i la j

Els dígrafs tx i ig

La g i la j

Els dígrafs tx i ig

 

 

La ela geminada

La ela geminada

 

 

La m i la n

La m i la n

 

 

 

 

Més lliçons i exercicis

Solucionari