Repassem l'ortografia

Completa amb B o V:

asc
aans
graar
reentar
erruga
almíar
aorriment
proar
treall
eselt
baa
arriar
sai
coard
caall
acaar
tramia
cani
escaliada
iga
troar
gaardina
olcar
il