Repassem l'ortografia

Completa amb Z o S:

cervea
esmorar
brone
one
deembre
bellea
enfonar
quine
senill
matiar
ceària
catore
ero
rear
Andaluia
peat