Repassem l'ortografia

Completa amb TX, IG o G, i escriu el plural al costat:

passe
escabe
mi
ra
bo
esqui
desi
mare
ro
empa
tirote
lle
despa
capri
ma
assa