Repassem l'ortografia

Apunta el nombre de síl·labes de cada paraula:

Núria
evacuar
Itàlia
pneumàtic
bèstia
quan
violí
paraigües
reunió
maig
agrair
traïció
ciència
dieta
guix
grues