Repassem l'ortografia

Completa amb L o L·L:

tranquia
coegi
aèrgia
diema
infaible
soució
aegria
aicient
mi
mièsima
iusió
id
ula
passarea
soicitud
ceebració
canceació
iustre
iustració
miímetre
exceent
iegal
coocar
instaar