Repassem l'ortografia

Completa amb T o D:

se
pare
quietu
avocat
salu
rígi
ràpi
gratitu
fre
bui
amiració
azar
flui
per
invàli
aquirir