Ir a la versión castellana
Necessitaràs l'Acrobat Reader
Si no el tens, doble click...
Per a obtenir el Acrobat Reader Pàgina preparada per
a una resolució de 1024 x 768
franco1.gif (9K)

MAIG 1970

pedro1.jpg (6KB)

ELS JESUÏTES DE
LA MISSIÓ OBRERA
ENTRE DOS GENERALS

General Franco
"Caudillo de España
por la gracia de Dios"
Pedro Arrupe
Prepòsit General
dels jesuïtes
Un estudi de les reaccions que es van produir en el col·lectiu jesuític de Missió Obrera al saber que el P. Arrupe -en el seu viatge a Espanya del maig del 70- faria una visita a Franco
A manera de pròleg
A manera de "Nihil Obstat"
Capítol Primer Per a situar el moment històric amb l'ajut d'en Alvarez Bolado Capítol Segon Per a situar el moment històric amb l'ajut d'en Jesús Giménez i d'en Manuel Alcalá
Capítol III

Franco
i la Companyia de Jesús

Aquest capítol no és,
per ara, més que un simple resum d'allò que diu el
Diccionario Histórico
de la Compañía de Jesús
,
sobretot en el article
"Francisco Franco",
l'autor del qual és
el P. Gabriel M. Verd

Recordem alguns decrets i lleis:

I aquestes dues anècdotes anteriors a 1936 (Memorabilia, 6:539):

El 2 d'octubre de 1936 el General de la Companyia de Jesús, Wlodimiro Ledóchowski, anunciava la restitució de les primeres cases i el reinici de un col·legi a Espanya (Acta Romana: 8:559). Memorabilia es feia també ressò d'aquestes devolucions, especialment la del Santuari de Loiola el 6 juny 1938 (6:536-539; 7/2:25s).

Carta del P. General
a tots els Provincials
de la Companyia de Jesús
(2 d'octubre de 1936)

I el seu agraïment el porta a demanar als directors de revistes jesuítiques la "latissime" difussió de la Carta Col·lectiva dels bisbes espanyols sobre la guerra (Acta Romana 8:795).

¿Encara no tens l'ACROBAT?
Carta del P. General
als directors de revistes
de la Companyia de Jesús
(16 d'agost de 1937)

La revista America i d'altres de l'Assistència americana van recolzar des del 18 de juliol l'Espanya Nacional, i, per iniciativa del seu director Francis X. Talbot, l'Assistent d'Amèrica, Zacheus J. Maher, i els set Provincials de l'Assistència van escriure (31 juliol 1938) a Franco, per a agrair-li la restitució de la Companyia, oferint-li les seves pregàries i una almoina personal juntament amb la col·lecta realitzada pel director d'America (Memorabilia 6:678-679). Aquesta carta fou traduïda al castellà per Pedro Arrupe, aleshores "tercerón" als EE.UU

Father Francis X. Talbot, Editor of America, suggested to Very Reverend Father Provincial that the American Jesuit show their appreciation of General Franco's justice and gog will to the Society by sending His Excellency a joint letter of gratitude. The plan received the hearty approval of Very Reverend Father General.
Father Talbot drew up the letter, which was done into Spanish by Father Peter Arrupe, of the Province of Castille. Both versions were sent to Very Reverend Father Assistant and to the Fathers Provincial of the Assistancy for signature.
El P. Francis X. Talbot, director d'America, va suggerir al Molt Reverend Pare Provincial que els jesuïtes americans mostressin el seu agraïment per la justícia i bona disponibilitat del General Franco envers la Companyia, enviant-li a S.E. una carta de gratitud. Aquesta proposta va rebre la cordial aprovació del Molt Rev. P. General.
El P. Talbot va redactar la carta, que fou traduïda a l'espanyol per el P. Pedro Arrupe, de la Província de Castella. Ambdues versions foren enviadaes al Molt Rev. P. Assistenti i altres Pares Provincials de l'Assistència per a la seva signatura
The Woodstock Letters
Vol. LXVIII, nº 2 [1939]
Els textes de The Woodstock Letters els tinc per amabilitat del P. Gabriel M. Verd

La revista americana The Woodstock Letters (Vol. LXVIII, nº 2 [1939]) va reproduir en facsímil aquesta carta, juntament amb la resposta que, "por encargo expreso del Caudillo", va trametre als Provincials de "tan lejano país" don Francisco Franco Salgado-Araujo, Coronel Secretario Militar y Particular de S.E. El Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales.

Reproducció en facsímil de la carta
dels Provincials d'EE.UU.
a Franco 
(31 de juliol de 1938)
Comentaris "exegètics" d'en Alvárez Bolado
a aquestes cartes
Reproducció
de la carta-resposta

als Provincials d'EE.UU.
(22 desembre 1938)

La carta enviada a Franco,
traduïda per Pedro Arrupe,
¿es de la seva pròpia mà?

Veure els resultats de la investigació
La resposta del P. Ignacio Iglesias

Memorabilia dóna a conéixer altres iniciatives de la Companyia de Jesús als Estats Units, per a recaptar diners. Igualment tenim constància de que el provincial d'Anglaterra també va escriure a Franco, donant-li les gràcies. (Memorabilia 6:678-679).

L'ajut dels jesuïtes anglo-americans
a Franco

Al novembre de 1943, el P. Alessio A. Magni, Vicari General de la Companyia de Jesús (14 desembre 1942 a 12 abril 1944), després d'haver-lo consultat amb els PP. Assistents, encarregà el P. Severiano Azcona, Assistent d'Espanya, que visités Franco i li lliurés un document en nom de tota la Companyia, per a agrair-li l'inmens benefici de la devolució de tots els edificis que la revolució (?) li havia arrabassat.

El 25 de març de 1944, a Madrid, el provincial de Toledo, Carlos María Gómez-Martinho, per absència del P. Azcona, lliura a Franco un pergamí, pel qual se li comunica que ha estat fet «participante de todas las Misas, oraciones, penitencias y obras de celo que por la gracia de Dios se hacen y en adelante se harán en nuestras Provincias de España». Franco escoltà aquesta lectura tot emocionat. Trobem testimoni a les Noticias de la Provincia de Andalucía (agost 1944, p. 16)

Això equivalia a la Carta de Germanor de la Companyia de Jesús amb els seus benefactors, aquest cop de l'Assistència d'Espanya. Segons The Woodstock Letters (Vol. LXXV nº 87 [1946]), era anomenat «an outstanding benefactor of the entire Assistancy».
 

¿Què és una Carta de Germanor?

El dia de la mort de Franco (20 de novembre de 1975) el Provincial d'Espanya, P. Pere Ferrer Pi, en carta enviada a les diverses comunitats, recorda l'obligació dels jesuïtes d'Espanya "de ofrecer tres Misas, comuniones y rosarios, a la muerte de Franco".

Carta del Provincial de Espanya
a la mort d'en Franco
Potser, aquell dia, algun jesuïta, recordant el pragmatisme d'Enric IV de França, digués:

Aquesta ampolla de cava
ben val tres missesEl P. Arrupe, quan viatjava a España, acostumava de visitar Franco.

Veure el text tot sencer del article
Francisco Franco
en el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús

 

El 20 de novembre de 2002, coincidint amb el 27 aniversari de la mort del General Franco, el Congrés de Diputats aprova, per unanimitat de tots els grups polítics, la condemna de la dictadura franquista

El Congrés dels Diputats
¿condemnava també a tots aquells
-persones o institucions-
que van recolzar la dictadura
des del 18 de juliol?

  • Por este gesto verá Su Excelencia confirmado no solamente la lealtad y ayuda de nuestros hermanos los Jesuitas Españoles, quienes desde el principio estuvieron de Su parte, sino también la nuestra
  • ...y no menos unánimemente aprobábamos con toda energías y cordialidad los ideales representados por la bandera izada por Su Excelencia y sus colaboradores.
  • Esta simpatía y cordial aprobación de la causa de la España Nacional ha sido proclamada sin cesar desde el 18 de Julio de 1936 por nuestro órgano AMÉRICA, semanario publicado por la Asistencia Americana de la Compañía de Jesús, así como por otras muchas revistas y publicaciones editadas por los miembros de las diferentes Provincias de los Jesuitas Americanos
  • la confianza depositada en Su Excelencia y su Gobierno por los Jesuitas de América está puesta en buenas manos, y al mismo tiempo añade nuevas esperanzas en el Estado Cristiano que está floreciendo ya del caos causado por los que intentaban establecer el Estado Comunista en la Católica España

De la carta
dels Provincials d'Amèrica a Franco

¿Només des del 18 de juliol del 36?

Aún no se ha publicado, pero está escrita, la triste historia de lo mucho que contribuyeron los jesuitas a la caída de la República. La Orden trabajó con todo su ahínco a hundir desde el exterior lo que el pueblo había levantado. Aún no se ha explicado, porque la Orden, con todo su poder, tiene sus archivos secretos y tiene además una férrea censura para sus fieles hijos. ¿Te dejarán, Batllori, publicar tus investigaciones de historiador? ¿O todavía no es oportuno? La oportunidad es lo más importante para un jesuita

Francisco García Salve
Yo creo en la clase obrera


Carta al
P. Miquel Batllori


La resposta del
P. Miquel Batllori


Pròxim capítol
¿Què és una Carta de germanor?

La Vanguardia, 6 de maig de 1970


Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
Gener 2003
Última revisió: desembre 2003
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

PUNTOS DE CONCILIACIÓN CONVENIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1931 ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA, EL PRESIDENTE NICETO ALCALÁ ZAMORA Y EL MINISTRO DE JUSTICIA FERNANDO DE LOS RÍOS, Y DE LA IGLESIA, EL NUNCIO FEDERICO TEDESCHINI Y EL CARDENAL VIDAL Y BARRAQUER

3º. Todas las Congregaciones religiosas serán respetadas en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos, quedando sujetos, por lo demás, a las leyes generales del país

Tanto el Presidente como el Ministro de Justicia defenderán personalmente este punto en el Parlamento. Hicieron constar, empero, el riesgo de que algunos de los diputados extremistas incoercibles presentaran una enmienda para excluir a la Compañía de Jesús, y que, de llevarse la discusión por ese camino, temen no poder impedir la votación favorable a tal exclusión. El único recurso posible entonces, pero no seguro, sería lograr que dicha exclusión no constara en el texto constitucional. Para todo ello los esfuerzos del Gobierno tendrían menos eficacia que las gestiones privadas conducidas por elementos externos al Ministerio

La Constitución de la República Española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes tras las elecciones generales españolas de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República y estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil Española en 1939. La República española en el exilio continúo reconociendo su vigencia hasta 1977, cuando el proceso político de la llamada Transición Española permitió la redacción de una nueva Carta Magna democrática.

TÍTULO III. Derechos y deberes de los españoles
Art. 26.

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio de Justicia.

3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Decreto de disolución

El 23 de enero de 1932, a las once de la noche, el presidente de la República, Manuel Azaña, hizo llegar al entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, el documento en virtud del cual se ordenaba la "disolución en territorio español de la Compañía de Jesús", en un término perentorio de diez días.

El decreto fue publicado el día 24 de enero de 1932 (con fecha del día anterior) en La Gaceta -órgano oficial del régimen-, ABC y El Socialista