UNITAT DE PROGRAMACIÓ:
Fem espectacle, fem esport, fem... ACROSPORT

 

MATERIAL

Encara que podem considerar important la possibilitat de gaudir de material específic de gimnàstica: poltres, plints, minitramps, matalassos, barra d’equilibri, anelles, ...; no es pot considerar de cap manera imprescindible.
Ben al contrari, amb diferent material assequible per a totes les escoles es poden fer moltes activitats amb idèntics resultats.

Així doncs, el material pot ser molt divers i les possibilitats d’utilització d’aquest són molt variades: cordes, bancs suecs, pilotes, taules, espatlleres, poltres, baranes, ...
Com a mesures preventives per a algunes activitats sí que cal disposar de matalassos que convindria que no fossin ni massa durs (tatamis) ni massa tous (esponja).

Sempre que es disposi de material, cal tenir la precaució de mantenir-lo controlat i evitar el fàcil accés sense vigilància dels alumnes a fi i efecte d’evitar riscos; sobretot del material de grans dimensions, com poltres, espatlleres, ...

Quant a les instal·lacions, precisem de gimnàs, per gaudir d’un màxim confort i control. A més es pot accedir fàcilment als materials (ja que el magatzem del material es troba al propi gimnàs), evitant així els trasllats.


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...