UNITAT DE PROGRAMACIÓ:
Fem espectacle, fem esport, fem... ACROSPORT

 

OBJECTIUS

En acabar la unitat de programació, “Fem espectacle, fem esport ... ACROSPORT”, els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer els conceptes bàsics de l’Acrosport i les seves tècniques adoptant en tot moment una actitud postural correcta.
 • Utilitzar el moviment corporal com a eina de comunicació
 • Descobrir els recursos expressius del cos mitjançant el moviment
 • Desenvolupar la creativitat i espontaneïtat
 • Millorar i controlar l’equilibri corporal
 • Mostrar-se participatiu en les diferents activitats plantejades
 • Respectar les normes de conducta
 • Realitzar un muntatge grupal d’Acrosport.
 • Apreciar el treball ben fet i en grup, responsabilitzant-se del seu aprenentatge i la dels seus companys.
 • Responsabilitzar-se de d’importància de la cooperació i confiança entra companys per la superació de pors i realització segura de les practiques.
 • Valorar la practica de les habilitats gimnàstiques i l’Acrosport com activitat fisico-esportiva i lúdica
 • Acceptar i estimar el propi cos i adaptar-se a ell segons les seves possibilitats.


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...