UNITAT DE PROGRAMACIÓ:
Fem espectacle, fem esport, fem... ACROSPORT

 

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

De primeres, on el mestre presenta el continguts i proporciona les bases per l’adequada realització de les habilitats gimnàstiques o piràmides proposades, la tècnica i l’estil d’ensenyança utilitzat son estils instructius; comandament directe i l’assignació de tasques, per tal d’evitar que els alumnes realitzin tècniques o moviments que poden ser susceptibles de risc.

Progressivament s’evoluciona cap a tècniques basades en l’ensenyançamitjançant la búsqueda o indagació (resolució de problemes, descobriment guiat), amb estils més participatius (ensenyança reciproca, grups reduïts, microensenyançes), creatius i sobretot estils socialitzadors, on es desenvolupi l’hàbit de treball en grup per la consecució d’un objectiu comú.

El tipus depràctica que realitzarem serà inicialment global, amb jocs i formes jugades o amb activitats de reptes, habilitat, on els alumnes participin de forma dinàmica i on s’ajudin els uns als altres. Posteriorment passarem al mètode mixt i finalment amb una metodologia més analítica i directiva quan concretem l’habilitat específica que es proposa (per exemple: tombarella, la vertical, figures corporals i piràmides humanes...).

Normalment la motivació significativa serà la que regirà el desenvolupament de la sessió. Aquesta es fonamentarà en els exercicis i en les propostes que provoquin desigs i reptes que motivin l’activitat.

Segons l’activitat farem servir les diferents formes d’organització: per parelles, petits grups i gran grup. Defugirem d’organitzacions rígides (columnes, cercles, onades, ...), per treballar amb d’altres més lliures (grups lliures, tasques paral·leles, circuits d’estacions, ...).

És molt important tenir en compte que el temps de pràctica de les activitats sigui el màxim possible i que el temps d’espera sigui el menor possible, evitant les llargues cues i esperes (utilitzant circuits o treball per estacions)

Per últim, cal considerar que el material a utilitzar haurà d’estar previst i a punt abans d’iniciar la sessió. Tant el repartiment, com la recollida ha de ser de forma àgil i sempre amb la col·laboració dels alumnes.


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...