L’AGRIMENSURA ROMANA
Mesurar la terra, controlar l’imperiHom pot veure qui eren i què feien els agrimensors romans. S'han reconstruït alguns dels estris que feien servir aquests especialistes, com la groma, corobate, asta quadrata. També es recreen algunes de les activitats que duien a terme: centuriato (centuriació d'un espai), varatio fluminis (càlcul de longituds a distancia), cultellatio (càlcul de desnivells).

Totes aquestes recreacions van acompanyades de comentaris sobre el paper històric de l'agrimensura romana; la seva aplicació en l'elaboració de censos i cadastres (formae) i la seva importància per a l'elaboració d'impostos i la viabilitat econòmica i social de les explotacions agràries colonials.

El Reenactment o la reconstrucció Histórica
Associació Projecte Phoenix
Grup de reconstrucció Històrica de la Tarraconense
LEGIO VII GEMINA.
Les Antigues Legions Romanes
LA LEGIO VII GEMINA
Origen i relació amb Tàrraco
IMPERIUM ET CONCILIUM
El govern d’una provincia imperial
L’AGRIMENSURA ROMANA
Mesurar la terra, controlar l’imperi
EL TRIOMF DE TIT
La Pompa Triumphalis a l’antiga Roma
CONFERÈNCIA I EXPOSICIÓ DIVULGATIVA
Reconstruir per a divulgar
ALGUNES DE LES DEMONSTRACIONS REALITZADES
LINKS
© 2004 Associació Projecte Phoenix. Legio VII Gemina