LA LEGIO VII GEMINA
Origen i relació amb Tàrraco

La Legio VII Gemina va ser creada, com sabem a través dels historiadors Tàcit, Dió Cassi i Suetoni, per Luci Sulpici Galba l'any 68 dC, mentre era governador de la província Tarraconense. Per aquest motiu va ser coneguda, al començament, com Galbiana o Hispana.

L'ordinal VII el va rebre en relació amb la Legio VI Victrix, l'única existent a Hispània abans de la VII. Galba va honorar la fidelitat de la sisena legió oblidant que ja n'hi havia una amb el número VII, la Legio VII Claudia, aleshores a l'Illyricum.

La Legio VII acompanyà Galba a Roma i d'allí va ser enviada a la Panònia per dissoldre la Legio X Gemina. A la mort de Galba, va donar suport a Otó contra Vitel·li i sembla que va prendre part en la batalla de Bedriaco i que després va ser retornada a la Panònia.

Quan les legions d'Orient es revoltaren i proclamaren Vespasià emperador, la Legio VII Gemina va prendre part en la lluita a favor de Vespasià. La trobem encara al Rin l'any 78. L'any 79 va ser destinada a Hispània en recompensa per la seva lleialtat i els serveis prestats a l'emperador Vespasià. El seu quarter general va ser instal·lat a Lleó. A partir d'aquestes dates, serà la única legió estacionada a Hispània i se'n troben referències fins al segle V dC.

El personal de l'equip (officium) del governador de la Hispània Citerior o Tarraconense es reclutava entre les legions estacionades a la mateixa província. Així doncs, i com que només existia la Legio VII Gemina en aquesta província, soldats d'aquesta legió, des de l'època flàvia, servien en l'equip del governador en comissió de servei.

El nombre total de soldats d'aquest officium era, com a mínim, d'una centúria i sembla que com a màxim devien ser uns 500 soldats.

El Reenactment o la reconstrucció Histórica
Associació Projecte Phoenix
Grup de reconstrucció Històrica de la Tarraconense
LEGIO VII GEMINA.
Les Antigues Legions Romanes
LA LEGIO VII GEMINA
Origen i relació amb Tàrraco
IMPERIUM ET CONCILIUM
El govern d’una provincia imperial
L’AGRIMENSURA ROMANA
Mesurar la terra, controlar l’imperi
EL TRIOMF DE TIT
La Pompa Triumphalis a l’antiga Roma
CONFERÈNCIA I EXPOSICIÓ DIVULGATIVA
Reconstruir per a divulgar
ALGUNES DE LES DEMONSTRACIONS REALITZADES
LINKS
© 2004 Associació Projecte Phoenix. Legio VII Gemina